In welke sector werken doctoraathouders?

Filter items
Nieuws
9 mei 2016

In welke sector werken doctoraathouders?Universiteit

Drie jaar na het behalen van het doctoraat is de universiteit de grootste sector van tewerkstelling  voor doctoraathouders (37,6%). Onder de humane en sociale wetenschappers werkt zelfs de helft van de doctors na drie jaar nog steeds aan de universiteit.

Dat blijkt uit de Belspo-Careers of Doctorate Holders (CDH)-data van 2013 die het Expertisecentrum ECOOM-UGent (Expertisecentrum O&O Monitoring) verder bewerkte.(*)

Industrie

Onderzoekers die een doctoraat behaalden in de ingenieurswetenschappen, landbouwwetenschappen of natuurwetenschappen werken relatief vaak in de industrie, respectievelijk 34,9%, 27,6% en 24,1%.

Ook is een substantieel deel van de medische en gezondheidswetenschappers (11,9%) in de industrie tewerk gesteld, hoewel de ziekenhuizen met 29,5% de belangrijkste tewerkstellingssector voor deze afgestudeerden vormen.

Overheid

Landbouwwetenschappers, sociale wetenschappers en humane wetenschappers werken dan weer vaker bij de overheid. De dienstensector trekt voornamelijk afgestudeerden uit de ingenieurswetenschappen, de sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen aan.

Onderwijs

Zeer weinig doctoraathouders werken in het onderwijs buiten het hoger onderwijs. In 2013 waren 27 van de 1.623 mensen met een doctoraatstitel tewerkgesteld in het niet-hoger onderwijs. Dat kan een secundaire school maar ook avondonderwijs zijn.

In welke sector werken doctoraathouders drie jaar na het behalen van hun doctoraat

(*) Een kanttekening bij de bovenstaande cijfers is wel noodzakelijk: de beperkte respons uit de Careers of Doctorate Holders enquĂȘte (1623) kan aanleiding geven tot een vertekening van de situatie.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Peter Viaene

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0499 59 30 95