Witboek 'Een Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen'

Filter items
Nieuws
27 mei 2011

Witboek

De Vlaamse Regering keurde op 27 mei het witboek 'Een Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen' goed. Het witboek formuleert een overkoepelende visie op de toekomst van de industrie in Vlaanderen.

Krachtlijnen hierbij zijn het versnellen van de transformatie van de industrie, de gerelateerde diensten en het sociaal weefsel, gesteund op nieuwe waardecreatie en op een productiviteit- en flexibiliteitoffensief.

Verder verloop

Het witboek wordt nu bezorgd aan het Vlaams Parlement, aan de SERV en aan de VRWI. De betrokken ministers worden gevraagd om de maatregelen ter implementatie van dit Witboek aan de regering voor te leggen. Het Interministerieel Comité Industrie, samengesteld uit de ministers van Economie, van Werk en van Innovatie, wordt opgericht.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets