Grafieken

Filter items

Evolutie van het Horizontaal Begrotingsprogramma voor Wetenschaps- en Innovatiebeleid (HBPWIB)

In de begroting 2014 werd een opstap ingeschreven van 45 miljoen euro door het competitiviteitspact (waarvan 25 miljoen recurrent en 20 miljoen eenmalig), van 18,9 miljoen voor de integratie van het hoger onderwijs, van 10 miljoen euro voor SOFI I, en van 50 miljoen euro voor SOFI II. In de definitieve begroting 2014 bedraagt het wetenschapsbudget 2.206 miljoen euro waarvan bijna 1.398 miljoen euro voor O&O bedoeld is.

In 2015 werd de stijgende trend doorbroken. Door de economische crisis en de budgettaire gevolgen van de zesde staatshervorming werd de Vlaamse Regering verplicht keuzes te maken. Vooral de inspanningen voor O&O dalen door het wegvallen van eenmalige opstappen uit 2014, terwijl de investeringen in het globaal wetenschaps- en innovatiebeleid licht dalen. Dit is te verklaren doordat er, ondanks de besparingen, geïnvesteerd werd in het beleidsdomein OV. Hierdoor nemen de middelen voor O&V toe. In de definitieve begroting bedraagt het wetenschaps- en innovatiebudget 2,185 miljard euro waarvan 1,298 miljard euro voor O&O.

In 2016 werd 2,235 miljard euro vastgelegd voor wetenschap en innovatie. Hiervan was 1,394 miljard voor O&O. Deze stijging was onder ander te danken aan de provisies in het Hermesfonds (provisie opstap: 2,05 miljoen en provisie investeringen: 37,301 miljoen) en aan een eenmalige investering voor imecXpand van 30 miljoen euro. Daarnaast speelde ook het effect van de overstap van vastleggingskredieten naar machtigingen bij het FWO.

Bij begrotingsopmaak 2017 wordt de stijging doorgezet en wordt een nieuw historisch hoogtepunt bereikt. Het wetenschaps- en innovatiebudget bedraagt 2,435 miljard euro waarvan 1,565 miljard euro voor O&O.

Het wetenschaps- en innovatiebudget is bij begrotingsopmaak 2017 met 196 miljoen toegenomen. Het beleidsdomein EWI heeft een aandeel van 84,26% in de toename van het wetenschaps- en innovatiebeleid. Ook het beleidsdomein OV zorgt voor een sterkte toename met 26,16%. Het beleidsdomein FB zorgt voor een sterke afname doordat de eenmalige investering in imecXpand (30 miljoen euro) uit 2016 wegvalt.

De sterke toename van het wetenschaps- en innovatiebudget en het O&O budget is vooral te wijten aan de recurrente budgettaire opstap van 195 miljoen euro en in beperkte mate aan de extra eenmalige investeringsenveloppe van 70 miljoen euro. (Voor meer details over deze opstappen zie Speurgids 2017, hoofdstuk 8)

Verder is er een stijging van het O&O-budget ten gevolge van het groeipad i.k.v. het integratiedecreet van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten (goedgekeurd door de Vlaamse Regering 13/07/2012). Vanuit EWI werd een opstap van 2 miljoen euro bijkomend geïnvesteerd (in BOF middelen) en vanuit OV een opstap van 10,350 miljoen euro voor O&O. Anderzijds worden er FFEU middelen geïnvesteerd in O&O: aan VITO (3 miljoen euro) en aan de Plantentuin Meise (2,370 miljoen euro).

 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Stefanie Maris

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 56 39