Vanguard Initiative

Filter items

New Growth through Smart Specialisation

Het Vanguard Initiative New Growth through Smart Specialisation werd geïnitieerd door Vlaanderen in november 2013 en is een politiek initiatief dat de rol van de regio’s wil versterken in het Europees innovatie- en industrieel beleid.

Het engagement van deze regio’s houdt in om een slimme specialisatiestrategie te hanteren om nieuwe groei te stimuleren door middel van een bottom-up ondernemersgedreven innovatieve en industriële vernieuwing in Europese prioritaire gebieden.

Sinds de oprichting kreeg dit initiatief veel weerklank door de bereidheid van deze regio’s om de daad bij het woord te voeren door het ontwikkelen van pilootacties en de samenwerking met de Europese Commissie.  

Het politiek engagement wordt jaarlijks vernieuwd tijdens de samenkomst van de politieke vertegenwoordigers van de verschillende partnerregio’s. Kenmerkend is het ondertekenen van een declaratie die de grondbeginselen van het initiatief in de actuele Europese politieke en economische context situeert en eveneens het actieplan voor de komende periode uitzet.           

Slimme Specialisatie Platformen

Tijdens de eerste politieke vergadering van het Vanguard Initiative in januari 2014, georganiseerd door Vlaanderen, verwelkomden de politieke leiders het voorstel van de Europese Commissie om thematische ‘Slimme Specialisatie Platformen’ te ontwikkelen.

Deze platformen zouden industriegedreven clusters in EU-regio’s ondersteunen bij hun onderlinge samenwerking die gebaseerd is op de eigen regionale sterkten.

In deze context werd een pilootactie opgezet door het Vanguard Initiative met de focus op advance manufacturing (geavanceerde maakindustrie).

Meer concreet wordt er onderzocht welke ondersteuningsmechanismen een slim specialisatieplatform kan aanleveren om de ontwikkeling  van zo’n netwerk van industriegedreven clusters in advance manufacturing te stimuleren. Er wordt getracht de marktopname van advanced manufacturing en de transformatie van de industrie  te versnellen door een methode te hanteren van mapping, matching en co-investering.

Daarbij worden eerst de sterktes van de verschillende regio’s in kaart gebracht (mapping), worden deze vervolgens aan elkaar gelinkt (matching) om ten slotte te komen tot co-investeringen door de verschillende actoren in de regio’s, in het bijzonder in aan elkaar gelinkte demonstratie-infrastructuur of andere demoprojecten.

Pilootactie 3D-printing

Advanced manufacturing is nog steeds een zeer breed domein, daarom werden drie testtrajecten in nichedomeinen ontplooid om deze methodologie in realiteit uit te testen.

Een van de drie testtrajecten of pilootacties is ‘High Performance production through 3D-Printing’. Deze pilootactie heeft als doelstelling een netwerk van industrie-geleide demonstratoren op te zetten over de regio’s van Europa heen om zo de opname van oplossingen aangeboden door 3D-printing technologieën in internationale waardeketens te versnellen.

Vlaanderen heeft samen met Zuid-Nederland de leiderspositie in deze pilootactie.

Naast de drie pilootinitiatieven binnen het domein Advanced Manufacturing, werden recentelijk ook twee nieuwe initiatieven opgestart in Bioeconomie en Nanotechnologie. Deze  zijn nog in de opstartfase.

Meer informatie over het Vanguard Initiative en de pilootinitiatieven kan u vinden op de website www.s3vanguardinitiative.eu

Op 30 januari 2014 werd in Brussel een tweede vergadering gehouden met vertegenwoordigers van de Vanguard regio’s om een open brief te ondertekenen van de leiders van die regio’s aan de Europese Raad en voorstellen te bespreken met de Europese Commissie.

Volg Vanguard Initiative op Twitter

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Liesbet Schruers

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0497 16 53 38