EWI-focus 9 | Meten van de transformatie: de nulmeting

Filter items
Evenement
woensdag 26 september 2012 - 13:00 tot 18:00

Met deze workshop wil het Departement EWI de discussie over en de samenwerking rond een consistent meet- en evaluatiekader voor een transformatiebeleid mee vorm geven.

Achtergrond en doelstelling

Met Vlaanderen in Actie, het Nieuw Industrieel Beleid en het nieuwe gerichte innovatiebeleid komt een nieuw soort strategisch beleid op de agenda dat een antwoord moet bieden op de maatschappelijke uitdagingen en groeiuitdagingen voor Vlaanderen in een snel evoluerende wereld. Een nieuw beleid dat een ander soort succesindicatoren nodig heeft voor de monitoring van de vooruitgang in de transformatie van onze economie en van het innovatiesysteem.

Naar een vernieuwd evaluatiekader

Die vernieuwing van het evaluatiekader vindt plaats op een drietal vlakken:

  1. Ten eerste zijn er indicatoren nodig die de vinger leggen op een correcte analyse van de transformatiedruk en transformatieopportuniteiten. Daarom moeten o.m. met de analyse van de productiviteitsevolutie de vertraging in de productiviteitsgroei en de bronnen van een nieuw productiviteitsoffensief in kaart worden gebracht.
  2. Ten tweede zijn strategische beslissingen gebaat met een goed inzicht in de investeringspatronen van de belangrijke co-actoren in de Vlaamse economie en zijn succesvolle clusters, en dit in een internationaal vergelijkend perspectief. Daarvoor zijn o.m. specialisatie-indexen over de investeringen én resultaten in wetenschap, technologie, economische activiteit en export een noodzakelijke referentiebasis.
  3. Ten derde is informatie over de structuur van onze economie en zijn clusters in termen van connectiviteit, spillovers, vernieuwing van het economisch weefsel en centraliteit van leidende bedrijven en instellingen ook een belangrijk gegeven voor een transformatiebeleid dat is gericht op de versterking van deze structuren.

Nulmeting

Met deze workshop willen we belangrijke componenten van het nieuwe evaluatiekader voor een transformatiebeleid bij elkaar brengen voor een ‘nulmeting’. Indien we een transformatie nastreven dan stelt zich immers de vraag naar wat de vertreksituatie is. In andere initiatieven wordt dan gefocust op de toekomstgerichte domeinen waarin Vlaanderen een competitief voordeel kan halen (Verkenningen) en op de wijze waarop hiervoor daadkrachtige transformatiestrategieën kunnen worden uitgewerkt (Strategieontwikkeling in innovatieknooppunten en transformatieplatformen).

Voor dit evaluatiekader van het transformatiebeleid zijn het werk van het Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie (STORE) en van het Expertisecentrum voor O&O-indicatoren (ECOOM) noodzakelijke complementen. Maar gezien de complexiteit van de uitdaging worden ook andere experten uitgenodigd. Verdere samenwerking met federale en andere Vlaamse diensten zal eveneens nodig zijn. Het doel van deze workshop is om een referentiekader van indicatoren te bouwen om daarmee de transformatie van de Vlaamse economie scherp in beeld te brengen en op te volgen.

 

Programma

13.00 – 14.00 Registratie en ontvangst met koffie

1. Inleiding

14.00 – 14.05 Welkomstwoord, Dirk Van Melkebeke Departement EWI

14.05 - 14.15 Jan Larosse, Departement EWI, Naar een scorebord van transformatie-indicatoren Meten van transformatie: een nulmeting

14.15 - 14.30 Joost Verlinden, Federaal Planbureau, Trendanalyse van de productiviteit in de Belgische economie Productiviteit in de Belgische economie

14.30 – 14.45 Joep Konings, STORE, SWOT-analyse van de Vlaamse economie Groei en Productiviteit van de Vlaamse Ondernemingen

2. Naar een geïntegreerd WTI & E kader voor indicatoren en analyse van transformaties

14.45 – 15.00 Koenraad Debackere, ECOOM, Analyse van het potentieel voor slimme specialisaties Slimme specialisatie als nexus 

15.00 – 15.15 Joep Konings, STORE, Analyse van internationale groeikansen voor Vlaamse clusters Transformatie een conceptueel kader

15.15 – 15.35 Koffiepauze

15.40 – 15.55 Reinhilde Veugelers, KULeuven/Bruegel, De rol van voortrekkers: ‘YOLLIES’ (verontschuldigd)

15.55 – 16.10 Ludo Peeters, UHasselt, Waardeketenanalyse door clustering van sectoren Waardeketenanalyse door clustering van sectoren

16.10 – 16.25 Els Van de Velde (IDEA-Consult), Meten van waardeketens voor KETs (ziek)

3. De volgende stappen

16.30 – 17.00 Debat

17.00 – 18.00 Afsluitende drink

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Laatste tweets