Actieplan Ondernemend Onderwijs officieel van start

Filter items
Nieuws
15 juni 2016

Stimuleren ondernemingszin en ondernemerschap

Op 10 juni werd het Actieplan Ondernemend Onderwijs een tweede maal als mededeling op de Vlaamse Regering gebracht. Het actieplan werd immers nog bijgestuurd na de adviezen van diverse stakeholders.

Het Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019 vormt een beleidskader voor het stimuleren van Ondernemingszin en Ondernemerschap via het Onderwijs.

Het zal vooral onderwijsinstellingen inspireren en ondersteunen, een kader aan de aanbieders bieden en de acties vanuit de Vlaamse overheid bundelen.

Vier doelstellingen

Met dit beleidskader wil de Vlaamse Regering vier strategische doelen nastreven:

  • Onderwijsinstellingen ontwikkelen een ondernemende cultuur en dragen die uit;
  • Ondernemingszin wordt gestimuleerd bij alle leerlingen, studenten en cursisten;
  • Alle leerlingen, studenten en cursisten hebben voeling met de brede wereld van het ondernemen;
  • Leerlingen, studenten en cursisten die dat wensen, krijgen de kans om via de eigen onderwijsinstelling ondernemerschapscompetenties te ontwikkelen.

Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019

Voorafgaand

In februari ging eerder het eindtermendebat al van start.

Onlangs werden ook de projecten geselecteerd die met EFRO-middelen ondernemende, innovatieve partnerschappen/ecosystemen in studentensteden zullen uitbouwen (Ondersteuning ecosystemen voor student-ondernemers).

Gezamenlijk initiatief

Het Actieplan Ondernemend Onderwijs 2015-2019 is een gezamenlijk initiatief van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, de Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport en de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het bouwt verder op de ervaringen uit eerder opgestelde actieplannen.

De beleidsdomeinoverschrijdende werkgroep ‘Ondernemend Onderwijs’ bereidde dit actieplan voor en zal ook bij de uitvoering zorgen voor afstemming van de activiteiten in het actieplan. Departement EWI participeert hierin.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Ilse Boeykens

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 59 79

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.