Artificiële Intelligentie: de nieuwe aanpak van de Europese Commissie

Filter items
Nieuws
26 april 2021

Algemeen

Op woensdag 21 april publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een AI-verordening, de ‘Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review’ (het gecoördineerd plan) en het voorstel voor een Verordening voor machinerieproducten. Dit AI-pakket heeft twee doelstellingen: enerzijds het aanmoedigen van innovatie, anderzijds het verhogen van vertrouwen in artificiële intelligentie.

De nieuwe AI-Verordening

De nieuwe regels zullen in alle lidstaten rechtstreeks op dezelfde wijze worden toegepast op basis van een toekomstbestendige definitie van AI. Daarbovenop komen volgende elementen aan bod in de verordening:

 • Een risicogebaseerde aanpak van AI-systemen: de mate van regulering (verbod, strenge vereisten, informatieverplichtingen of geen restricties) hangt af van het risicogehalte van het AI-systeem (onaanvaardbaar, hoog, beperkt of minimaal/geen risico). Voor sommige toepassingen, zoals mass surveillance, wordt er uitgegaan van een verbod en wordt een exhaustieve lijst van uitzonderingen opgemaakt;
 • De handhaving op nationaal niveau: elk land zal een toezichtsautoriteit moeten oprichten;
 • De oprichting van een Europees comité voor AI voor de facilitering van de uitvoering van de regels en het stimuleren van de ontwikkeling van AI-normen;
 • De werking met regulatory sandboxes;

Bepaalde zaken zoals de bewoording, de provisies/uitzonderingen, de klachtenprocedures (voor o.a. burgers) en risico op administratieve rompslomp (vooral voor KMO’s) moeten echter nog worden uitgewerkt.

Gecoördineerd plan

In de ‘Coordinated Plan Review’ worden concrete gezamenlijke acties voor samenwerking voorgesteld om ervoor te zorgen dat alle inspanningen worden afgestemd op de Europese strategie inzake AI en de Europese Green Deal, terwijl ook rekening wordt gehouden met nieuwe uitdagingen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Er wordt een visie naar voren gebracht om investeringen in AI, die het herstel ten goede kunnen komen, te versnellen. Het beoogt ook de uitvoering van nationale AI-strategieën te stimuleren, fragmentatie tegen te gaan en mondiale uitdagingen aan te pakken.

Van belang is dat in het gecoördineerde plan beroep op financiering via de EU-programma's Digitaal Europa en Horizon Europa, de faciliteit voor herstel en veerkracht en de programma's in het kader van het cohesiebeleid zal worden gedaan.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de lidstaten zullen de voorstellen van de Commissie voor een Europese AI-aanpak behandelen via de gewone wetgevingsprocedure. Zodra de verordeningen zijn vastgesteld, worden zij rechtstreeks toepasselijk in de hele EU. Tegelijkertijd zal de Commissie blijven samenwerken met de lidstaten bij de uitvoering van de in het gecoördineerde plan aangekondigde acties.

Links:

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475 62 20 87

Marleen De Proft

Afdeling Strategie en Coördinatie
Administratief medewerker
02 553 59 85

Meer nieuws

 • Tijdelijke uitsluiting van Vlaamse steunmaatregelen voor ondernemers die bewust onterechte steunaanvraag indienen

  9 mei 2021

  Ondernemingen die via bewust onjuiste verklaringen of foutieve informatie steun trachten te bekomen via de verschillende steuninstrumenten van VLAIO, zullen voor een periode van 5 jaar van de VLAIO-steun uitgesloten kunnen worden. Die bedrijven zullen geen verdere of bijkomende steun kunnen aanvragen.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (7 mei 2021)

  7 mei 2021

  O.a. goedkeuring convenant Kenniscentrum Data & Maatschappij en participatie in het Imec.xpand II fonds.

 • EU-nieuws deze week | 3 - 7 mei 021

  7 mei 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (6 mei 2021)

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (6 mei 2021)

  6 mei 2021

  O.a. cybersecurity, de geschiktheid van Vlaanderen om waterstof in grote hoeveelheden te produceren en de samenwerking tussen de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en de Europese Investeringsbank.

 • Update Europese industriestrategie 2020

  Update Europese industriestrategie 2020

  6 mei 2021

  Na twee keer uitgesteld te zijn geweest publiceerde de Europese Commissie op 5 mei haar update van de EU-industriestrategie 2020, met als titel van de Commissiemededeling “De industriestrategie 2020 actualiseren: naar een sterkere eengemaakte markt voor het herstel van Europa”.