Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 november 2017)

Filter items
Nieuws
12 november 2017

Economie

Strategische transformatiesteun Blue Foot Membranes nv in Lommel

De Vlaamse Regering kent 636.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Blue Foot Membranes nv in Lommel. Het bedrijft produceert toepassingen in het domein van de waterzuivering en investeert momenteel in een hoogtechnologische en hoog geautomatiseerde productie-eenheid.
 

Strategische transformatiesteun Segers & Balcaen nv in Liedekerke

De Vlaamse Regering kent 924.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Segers & Balcaen nv in Liedekerke. Het bedrijf produceert flexibel verpakkingsmateriaal voor zowel de voedings- als de non-voedingssector. Het transformatieproject heeft tot doel om S&B klaar te stomen voor de toekomstige circulaire economie door middel van een grondige transformatie naar duurzame productie.
 

Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden: aanpassing overgangsbepaling

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het VIS-besluit dat de steun regelt aan projecten van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden. Bedoeling is de overgangsbepaling aan te passen, om continuïteit van steunprogramma's en rechtsgeldigheid te garanderen voor alle projecten ingediend voor de uiterste geldigheidsdatum van het VIS-besluit (31 december 2017). Er zullen na die datum geen nieuwe oproepen onder het VIS-besluit gelanceerd worden.

 

Wetenschap

Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden: aanpassing overgangsbepaling

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het VIS-besluit dat de steun regelt aan projecten van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden. Bedoeling is de overgangsbepaling aan te passen, om continuïteit van steunprogramma's en rechtsgeldigheid te garanderen voor alle projecten ingediend voor de uiterste geldigheidsdatum van het VIS-besluit (31 december 2017). Er zullen na die datum geen nieuwe oproepen onder het VIS-besluit gelanceerd worden.

 

Regeling van de Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van internationale onderzoeksinfrastructuren

Het huidig Vlaams instrumentarium voor financiering van en/of deelname aan internationale onderzoeksinfrastructuren bestond tot dusver uit drie soorten projecten: onderzoeksinfrastructuren gekoppeld aan Internationale samenwerkingsverbanden waaronder ESFRI (European Science Forum for Research Infrastructures), deelname aan Big Science projecten en overige deelname aan Internationale infrastructuren. Voor deze drie instrumenten bestond tot dusver geen geïntegreerd reglementair besluit. De Vlaamse Regering keurt daarom principieel een besluit goed met als bedoeling dit structureel kader te creëren en verdere uitwerking te geven aan de deelname van Vlaamse onderzoekers aan internationale onderzoeksinfrastructuren. Het groepeert, stroomlijnt, actualiseert en legt een structurele basis voor de drie instrumenten en voorziet in een werkwijze door middel van oproepen voor enerzijds selectie tot deelname van Vlaamse onderzoekers aan Europese en pan-Europese onderzoeksinfrastructuren en anderzijds financiering van eenmalige en structurele kosten. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen en daarna van de Raad van State.

 

Innovatie

Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden: aanpassing overgangsbepaling

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het VIS-besluit dat de steun regelt aan projecten van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden. Bedoeling is de overgangsbepaling aan te passen, om continuïteit van steunprogramma's en rechtsgeldigheid te garanderen voor alle projecten ingediend voor de uiterste geldigheidsdatum van het VIS-besluit (31 december 2017). Er zullen na die datum geen nieuwe oproepen onder het VIS-besluit gelanceerd worden.

 

Regeling van de Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van internationale onderzoeksinfrastructuren

Het huidig Vlaams instrumentarium voor financiering van en/of deelname aan internationale onderzoeksinfrastructuren bestond tot dusver uit drie soorten projecten: onderzoeksinfrastructuren gekoppeld aan Internationale samenwerkingsverbanden waaronder ESFRI (European Science Forum for Research Infrastructures), deelname aan Big Science projecten en overige deelname aan Internationale infrastructuren. Voor deze drie instrumenten bestond tot dusver geen geïntegreerd reglementair besluit. De Vlaamse Regering keurt daarom principieel een besluit goed met als bedoeling dit structureel kader te creëren en verdere uitwerking te geven aan de deelname van Vlaamse onderzoekers aan internationale onderzoeksinfrastructuren. Het groepeert, stroomlijnt, actualiseert en legt een structurele basis voor de drie instrumenten en voorziet in een werkwijze door middel van oproepen voor enerzijds selectie tot deelname van Vlaamse onderzoekers aan Europese en pan-Europese onderzoeksinfrastructuren en anderzijds financiering van eenmalige en structurele kosten. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen en daarna van de Raad van State.

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Innovatieve overheidsopdrachten: maak kennis met de 18 nieuwe goedgekeurde projecten

  Innovatieve overheidsopdrachten: maak kennis met de 18 nieuwe goedgekeurde projecten

  19 februari 2018

  De tweede oproep van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) heeft 18 nieuwe projecten opgeleverd. Dit betekent dat we nu 30 projecten begeleiden voor meer innovatie in de Vlaamse publieke sector.

 • Europese Commissie zet verschillende opties uiteen voor een nieuwe en moderne langetermijnbegroting

  Europese Commissie zet verschillende opties uiteen voor een nieuwe en moderne langetermijnbegroting

  16 februari 2018

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Vlaamse Regering wijzigt definitief subsidiebesluit incubatoren

  Vlaamse Regering wijzigt definitief subsidiebesluit incubatoren

  15 februari 2018

  De Vlaamse Regering wijzigt, na advies van de SERV en van de Raad van State, definitief het subsidiebesluit incubatoren. De focus wordt verlegd naar incubatoren waarbij grote investeringen in infrastructuur nodig zijn. En omdat de link met de kennisinstelling vaak te vaag was, worden de eisen qua medebeheer van de kennisinstellingen verstrengd.

 • Schriftelijke vragen 2018 - week 7

  Schriftelijke vragen 2018 - week 7

  15 februari 2018

  O.a. vragen over de Limburgse gemeenschapsmunt ‘LimbU’ en fraudetectiesysteem kmo-portefeuille (burn-out coaches).

 • Vlaams Gewest telt 3120 student-zelfstandigen

  Vlaams Gewest telt 3120 student-zelfstandigen

  11 februari 2018

  Sinds 1 januari 2017 is er een speciaal statuut voor studenten-ondernemers uit het hoger onderwijs. 3120 jongeren combineren sindsdien hun hogere studies met het ondernemerschap. Dat blijkt uit een schriftelijk antwoord van minister Muyters.