Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (18 februari 2022)

Filter items
Nieuws
18 februari 2022

>>>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 18 februari 2022

Economie 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV): vervanging lid

De Vlaamse Regering vervangt Niko Demeester door Frank Beckx als plaatsvervangend lid en Peter Demuynck door Jolyce Demely als effectief lid van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).​

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): subsidie project Overlegtafels Economie en Smart Cities

​De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 1,02 miljoen euro aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) voor de uitvoering van het project Overlegtafels Economie en Smart Cities. De subsidie is bedoeld om, voortbouwend op de ervaringen uit de vorige subsidieperiodes en rekening houdend met de huidige context en met de doelstellingen van het agentschap Innoveren en Ondernemen, een nieuw dienstverleningsaanbod voor gemeenten te voorzien zowel rond economie als Smart Cities via dit project. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Wetenschap 

-

 

 

Innovatie 

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): subsidie project Overlegtafels Economie en Smart Cities

​De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 1,02 miljoen euro aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) voor de uitvoering van het project Overlegtafels Economie en Smart Cities. De subsidie is bedoeld om, voortbouwend op de ervaringen uit de vorige subsidieperiodes en rekening houdend met de huidige context en met de doelstellingen van het agentschap Innoveren en Ondernemen, een nieuw dienstverleningsaanbod voor gemeenten te voorzien zowel rond economie als Smart Cities via dit project. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Vlaamse Hogescholenraad: subsidie project Blikopener

​De Vlaamse Regering kent voor 2022 een subsidie van 5,15 miljoen euro toe aan de Vlaamse Hogescholenraad voor de uitvoering van het project 'Blikopener'. Op deze manier ondersteunt de Vlaamse Regering de hogescholen in het toegankelijk maken van hun kennis voor ondernemingen, in het bijzonder kleinere bedrijven. 'Blikopener' moet zorgen voor een volwaardige kennis- en technologietransfer op maat van de kmo's en maatschappelijke actoren.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  28 november 2022

  O.a. wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer en convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027.

 • Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  25 november 2022

  De Vlaamse Regering heeft de hervorming van de kmo-portefeuille  definitief goedgekeurd. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. De hervorming treedt in januari ’23 in werking.

 • Wij zoeken twee allround communicatiedeskundigen

  25 november 2022

  Wij zijn op zoek naar twee allround communicatiedeskundigen die de communicatieprojecten die op stapel staan n.a.v. het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie mee tot een goed einde kunnen brengen. Solliciteren kan t.e.m. 6 december

 • 18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  25 november 2022

  De Vlaamse regering geeft 18,4 miljoen euro steun aan 22 circulaire projecten. Die projecten richten zich onder meer op minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen.

 • EU-nieuws deze week | 21 - 25 november '22

  25 november 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.