Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

Filter items
Nieuws
28 november 2022

Economie 

Wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer

Met het oog op de hervorming van de kmo-portefeuille wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de SERV en van de Raad van State, definitief haar besluit tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten. De kmo-portefeuille wordt grondig hervormd om de additionaliteit van het instrument te vergroten, de controle op de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken en de budgettaire beheersbaarheid ervan te waarborgen. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied ervan te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst van toekomstgerichte thema's, waarbinnen opleidingen en adviezen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen. Ten tweede wordt ter ondersteuning van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) een kwaliteitskamer ingericht die de inhoudelijke kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening bewaakt, om zo oneigenlijk gebruik en misbruik ook preventief beter tegen te gaan.

Convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027

Het convenant tussen het Vlaamse Gewest en Flanders District of Creativity vzw liep af op 31 december 2020 en werd voor een jaar verlengd tot 31 december 2021. Flanders DC fungeerde als front office voor het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor de culturele en creatieve sectoren. In het kader van de begrotingsopmaak 2022 werd gekozen voor een heroriëntatie voor de organisatie. Flanders DC zal het voornaamste aanspreekpunt zijn voor informatie over ondernemen in en met de design- en modesector. Het subsidiebesluit 2022 voorzag in een overgangsperiode die Flanders DC de kans geeft om zich te transformeren tot het 'Centrum voor ondernemen in design en mode' in Vlaanderen en zo de organisatie te worden die deze zakelijke expertise opneemt voor heel Vlaanderen. De Vlaamse Regering keurt in dit kader het convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027 goed. Er wordt voorzien in een jaarlijks werkingsbudget van 2,1 miljoen euro. Flanders DC creëert een groeipad naar eigen inkomsten ten belope van 33% van de subsidie.

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Oprichting van Flanders Technology & Innovation BV (FTI)

De Vlaamse Regering herlanceert het merk FTI, Flanders Technology & Innovation, als een wervend project rond technologie en innovatie, over alle beleidsdomeinen heen. In dat kader beslissen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap om, samen met private partners, een besloten vennootschap op te richten met de naam 'Flanders Technology & Innovation' (FTI), die tot doel heeft een platform te creëren waar data, know how en innovatieve ideeën worden samengebracht zodat het een katalysator kan worden voor investeringen in technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het principe van de mede-oprichting van FTI als besloten vennootschap. Ze wil potentiële private investeerders de kans geven om de vennootschap mee op te richten en zal daartoe een brede oproep aan de private markt organiseren.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  3 februari 2023

  O.a. visienota ‘Naar een versterkte concurrentiekracht van de Europese Industrie’, compensatiesteun ondernemingen voor indirecte emissiekosten, financiering IOC-Unesco projectvoorstel 'Ocean Decade Capacity Development Facility' en voorontwerp van programmanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie 2022-2025.

 • EU-nieuws deze week | 30 januari - 3 februari 2023

  3 februari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.