Betere informatie over Vlaams onderzoek: impulsfinanciering FRIS

Filter items
Nieuws
29 november 2013

Impulsfinanciering FRIS

De Vlaamse Regering kent 1,35 miljoen euro impulsfinanciering toe aan de Vlaamse universiteiten voor de realisatie van een dienstenarchitectuur voor uitwisseling van onderzoeksinformatie (Flanders Research Information Space, FRIS). Zo moet men komen tot een aanleveringsbeleid van volledige, actuele, correcte en geïntegreerde onderzoeksinformatie waarbij én meer kwaliteit én meer inhoud kan doorstromen zonder de toename van administratieve overlast. De focus hierbij ligt erg sterk op kwaliteit, volledigheid en automatisering van de informatie via webdiensten.

Betere informatie over Vlaams onderzoek

Met de goedkeuring van de nieuwe overeenkomsten tussen de Vlaamse universiteiten en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid zet de Vlaamse Regering haar schouders onder een nieuwe vorm van impulsfinanciering voor de uitwisseling van onderzoeksinformatie.

In het verleden kregen de zes Vlaamse universiteiten jaarlijks een subsidie om tweemaal per jaar hun onderzoeksgegevens (projecten, onderzoekers, onderzoeksgroepen…) aan te leveren aan het FRIS onderzoeksportaal (www.researchportal.be), waar die informatie voor een ruim publiek on line beschikbaar is. De actualiteitsgraad lag dus eerder laag en de data werden telkens ad hoc bijeengesprokkeld uit de verschillende systemen wat veel extra werk meebracht voor de universiteiten.

Met de nieuwe vorm van impulsfinanciering worden de universiteiten eenmalig gefinancierd om een dienstenarchitectuur te bouwen, zodat de gegevens rechtstreeks vanuit hun processen kunnen doorstromen waardoor ad hoc inzamelwerk overbodig wordt en de nieuwe informatie veel sneller ontsloten wordt. De universiteiten krijgen drie jaar om omslag te maken. Bij het behalen van tussentijdse mijlpalen krijgen ze een deel van de totale impulsfinanciering uitgekeerd.

Dit betekent een grote administratieve vereenvoudiging: de informatie komt rechtstreeks uit de authentieke bron en gegevens worden niet veelvuldig opgevraagd. Meer actuele en betere gegevens maken het meten van onderzoeksoutput makkelijker: de verhouding tussen het budget dat de overheid aan onderzoek besteedt en wat dit aan onderzoeksresultaten oplevert.

Bovendien zal de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat de aangeleverde gegevens ook als echte ‘open data’ ontsloten worden, waarmee ze zich inschrijft in open data en open access beweging zoals die hoog op de politieke agenda’s staat.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets