FRIS wint SPITS innovatieprijs 2009

Filter items
Nieuws
17 februari 2009

SPITS, de innovatieprijs van de Vlaamse overheid, ging dit jaar voor de tweede keer op zoek naar innovatieve praktijken binnen de Vlaamse overheid. Innovatie wordt daarbij ruimer gezien dan enkel technologische vernieuwing. Ook projecten die op een slimme manier de samenwerking tussen collega's bevorderen of de dienstverlening voor de burger verbeteren, komen in aanmerking.

Door deze verschillende projecten zichtbaar te maken, krijgen de vernieuwers binnen de Vlaamse overheid een duwtje in de rug.

FRIS is bij de winnaars!

Niet minder dan 37 projecten dienden zich aan. Het departement EWI deed mee met drie inzendingen. Uiteindelijk loofde de jury het FRIS project omwille van het originele concept, dat door middel van een uitgekiende technologie en organisatie een goed project opleverde.

Naast FRIS werden ook de volgende twee projecten tot winnaar uitgeroepen.

  • Met het project 'Natuurrapport: scenariodenken' werkte het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in samenwerking met andere partners een model uit voor toekomstige natuurscenario's. Hoe zal onze natuur eruit zien in bijvoorbeeld 2015? Met deze kennis kunnen doordachte beleidskeuzes gemaakt worden.
  • De cel Verkeersparameters van het Agentschap Wegen en Verkeer verbeterde een bestaand systeem voor verkeerstellingen zodanig dat de tellingen nu 98% nauwkeuriger zijn. Dit project kon gerealiseerd worden met schaarse middelen door een goede samenwerking met externen en de sterke inzet van medewerkers op het terrein.

Deze drie winnaars mochten de SPITS-trofee in ontvangst nemen.

Het FRIS concept

Het FRIS programma (Flanders Research Information Space) bouwt aan een eenvoudige, transparante en open ruimte voor informatie over onderzoek en innovatie.

Centraal binnen het FRIS concept staat de gedachte om de informatie rechtstreeks te halen uit de kernprocessen van de instellingen zelf. Zo zijn de data steeds actueel, correct en volledig. Onder deze data mogen we informatie over onderzoekers, projecten, publicaties, onderzoekseenheden, financieringskanalen, ... verstaan.

FRIS loont

Doordat de data slechts eenmalig worden opgevraagd, vermindert de administratieve last voor de onderzoekers aanzienlijk. Zo kunnen zij zich zo meer op hun kerntaken richten. Bovendien betekent elke procent tijdswinst voor de onderzoeker bij het vervullen van administratieve formaliteiten een besparing op jaarbasis van 10 miljoen euro.

Door het FRIS project winnen we niet alleen tijd én geld, maar wordt ook de versteviging van de Vlaamse kenniseconomie actief ondersteund. Via de ontsluiting van de onderzoeksinformatie in haar volledige context, is het voor de onderzoeker eenvoudiger om te netwerken met experten binnen en buiten zijn/haar onderzoeksdomein. Het onderzoek in Vlaanderen krijgt nu nationaal en internationaal ook meer bekendheid. Ten slotte kunnen de bedrijven via dit project makkelijker ideeën oppikken om te vermarkten, sneller experten lokaliseren en besparen op eigen research door een betere kennis van het bestaande onderzoek. Voor de kennisinstellingen kan dit betekenen dat meer onderzoeksinvesteringen vanuit de bedrijfswereld worden aangetrokken.

Een virtueel platform voor onderzoeksinformatie

FRIS is nog in volle ontwikkeling, maar werpt reeds zijn eerste vruchten af. In juni 2008 werd het nieuwe onderzoeksportaal gelanceerd (www.researchportal.be), met voorlopig alleen de projecten van de universiteiten. Geleidelijk zal de portaal worden uitgebreid met hogescholen en andere instellingen. Er komt onder meer ook een digitale bibliotheek met de publicaties van de onderzoekers en een witte gids (wie doet wat/expertengids) en informatie over octrooien en publicaties.

Meer weten?

Voor meer informatie over het FRIS programma en het onderzoeksportaal vindt u verder op deze site.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets