Het overheidsbudget 2012 voor het EWI-beleidsdomein in de kijker

Filter items
Nieuws
10 juli 2012

Met deze jaarlijkse publicatie zet het departement EWI het overheidsbudget voor het beleidsdomein in de kijker. Enerzijds biedt het een overzicht van de kredieten 2012 binnen het beleidsdomein EWI en anderzijds van het budget voor wetenschapsbeleid over alle beleidsdomeinen heen. Hierbij worden de geldstromen geanalyseerd, in een tijdreeks van 1993 tot heden geplaatst en Vlaanderen internationaal gepositioneerd.

Ondernemen

In deze gids komen de instrumenten binnen het beleidsdomein EWI die bijdragen tot meer en sterkere ‘open ondernemers’ aan bod. Een greep uit het aanbod: de waarborgregeling en het preventief bedrijfsbeleid om bedrijven door (de naweeën van) de crisis te loodsen, de initiatie-ven ter bevordering van het ondernemerschap en de financieringsinstrumenten voor sterker on-dernemerschap, meer groene economie dankzij de ecologiepremie plus en de groene waar-borg, meer groeiende ondernemingen via de Gazellesprong, een meer innovatieve en kennisin-tensieve economie door het ter beschikking stellen van risicokapitaal en het TINA-fonds, een sterkere internationalisering van onze economie dankzij FIT… Deze en andere maatregelen bevorderen de duurzame transformatie van het Vlaamse economische weefsel.

Innoveren

Wij analyseren ook de middelen voor het wetenschaps- en innovatiebeleid en plaatsen ze in een tijdsperspectief vanaf 1993. In 2012 bedraagt ons wetenschaps- en innovatiebudget 1,891 miljard euro. Hiervan is 1,203 miljard euro bestemd voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), ver-spreid over de dertien Vlaamse beleidsdomeinen. Dit jaar beslist de Vlaamse Regering opnieuw om meer te investeren in wetenschap en innovatie. De beleidskredieten voor O&O werden dan ook met 60 miljoen euro verhoogd.

Verderop vind je analyses van de overheidsinspanningen voor O&O en een kernindicator voor het innovatiebeleid. Onze inspanningen worden ook vergeleken met die in andere landen.

Website

Minstens even interessant is de website www.speurgids.be, die bovendien een handige zoekfunctie bevat. Niet alle kredietlijnen die het economische en het wetenschaps- en innovatiebeleid gestalte geven, kunnen toegelicht worden in de gedrukte publicatie. Daarom wordt de Speurgids Ondernemen & Innoveren verder uitgediept op deze website.

De cijfers zijn online consulteerbaar. U kunt daar de cijfers van 2012 opvragen en doorzoeken. De cijfers van 2011, 2010, 2009 en 2008 zijn ook nog beschikbaar.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?