Industriële klimaatsprong opgenomen in klimaatdecreet

Filter items
Nieuws
23 oktober 2021

Elke Vlaamse Regering zal in de toekomst een uitgewerkte toekomstvisie, een transitieplan voor de industrie, moeten voorleggen aan het parlement. Een plan met concrete doelstellingen, tussentijdse evaluatiemomenten en flankerende maatregelen om die doelstellingen te halen.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits verankert de aanpak en uitvoering van deze industriële klimaatsprong in een klimaatdecreet.

Dat is nu goedgekeurd door de Vlaamse Regering en wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd.

Minister Crevits: "De Europese klimaatdoelstellingen stellen de Vlaamse industrie voor een grote uitdaging. Om de doelstellingen voor onze basisindustrie te halen, verankeren we de transformatie van die basisindustrie in een klimaatdecreet. We willen onze basisindustrie hier in Vlaanderen houden. Het is een economische ruggengraat, en de  producten van onze bedrijven zullen in 2050 ook nog essentieel zijn. Daarom zorgen we met dit nieuwe decreet voor een grondige aanpak met inbreng van alle betrokkenen. Met al onze troeven op vlak van innovatie en onderzoeksinfrastructuur, moet en zal de duurzame industrie van de toekomst in Vlaanderen liggen.” 

>> Persbericht onderaan deze pagina

>> Bekijk hier alle documenten van deze beslissingen van de Vlaamse Regering

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  17 januari 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits verruimt vanaf dit jaar de mogelijkheden voor topwetenschappers om onderzoek ook na hun pensioensleeftijd in Vlaanderen verder te zetten. Het moet vermijden dat baanbrekende kennis en onderzoeken verloren gaan doordat het Vlaamse kader momenteel geen steun biedt aan toponderzoek na het emeritaat.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 14 januari 2022

  14 januari 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  14 januari 2022

  Op 12 januari 2022 stelde de OESO haar rapport 'Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium' voor tijdens een online seminarie. Het rapport kadert in het OESO-project 'Resourcing higher education' waar ook Vlaanderen, naast o.a. Finland, Denemarken, Ierland, Portugal, Litouwen en Israël, aan deelneemt.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 januari 2021)

  13 januari 2022

  De impact van de steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om de effecten van de coronacrisis te milderen werd door een extern onderzoeksteam geëvalueerd. De leden van de EWI-commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van het Rekenhof. 

 • Extra middelen voor Vlaams wetenschappelijk onderzoek in 2022

  10 januari 2022

  De coronacrisis heeft het belang van sterk Vlaams onderzoek extra in de verf gezet. De Vlaamse Regering sloot eind vorig jaar zes convenanten met zes top-onderzoeksinstellingen om hun kennis verder uit te breiden en hun internationale positie te versterken. In 2022 gaat het over ruim 33 miljoen euro extra middelen.