Klimaatambities realiseren zonder voedselzekerheid in gedrang te brengen

Filter items
Nieuws
3 oktober 2022

Het lijkt vaak moeilijk om voedselzekerheid te garanderen en daarbij ook de klimaatdoelstellingen te realiseren. De groeiende inzichten over de werking van microbiomen kunnen hier echter voor doorbraken zorgen en de doelstellingen voor zowel de voedselproductie als voor klimaatbeheersing realiseren.

Microbiomen zijn ecosystemen van micro-organismen die in interactie met hun omgeving die omgeving kunnen beïnvloeden.

De darmflora is misschien het meest in het oog springend microbioom, maar ook op onze huid, in de bodem, op planten, in wortels, op bladeren, kortom overal zijn dergelijke microbiële ecosystemen aanwezig. Deze ecosystemen hebben een veelzijdig potentieel.

Toepassingen

Het begrijpen van de werking van humane microbiomen opent de weg naar de ontwikkeling van toepassingen die aan een betere gezondheid kunnen bijdragen. In de landbouw ziet men een enorm potentieel van microbiomen als bodemverbeteraars, voor gewasbescherming, om de productie te verhogen, of in de veeteelt voor minder stikstofuitstoot, als probiotica, of voor een betere gezondheid van de veestapel. Er wordt verwacht dat microbiomen significant zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame bio-economie.

Hoewel de verwachtingen om dit potentieel te verwezenlijken hoog zijn, moeten nog een aantal hordes genomen worden. De inzet op onderzoek om de complexiteiten van microbiomen te begrijpen blijft nodig. Deze inzichten moeten vertaald worden in nieuwe toepassingen die in veldproeven getest moeten worden.

Naast substantiële financiële steun, vereist dit dan weer coherente regulatorische kaders op nationaal en Europees niveau om markttoegang mogelijk te maken, en voedsel- en milieuveiligheid te garanderen.

Belangrijkste actoren

MicrobiomeSupport werd onder Horizon 2020 opgestart en bracht de belangrijkste actoren op gebied van microbioomonderzoek en -innovatie in de voedselketen samen. Het project heeft een belangrijke aanzet gegeven door onder andere de drempels voor toekomstig onderzoek te identificeren, beleidsaanbevelingen te doen, het in kaart brengen van het (internationaal) onderzoekslandschap en het aanleveren van richtlijnen voor onderwijs.

MicrobiomeSupport ondersteunt ook het International Bioeconomy Forum (IBF), een netwerk bestaande uit internationale (domein)organisaties, de nationale agentschappen en experten dat internationale samenwerking in de bio-economie wil stimuleren, onder meer door de focus op microbiomen in voedingsystemen.

Ons eigen Departement EWI leidt binnen MicrobiomeSupport het werkpakket “Coördinatie en Samenwerking ter Ondersteuning van een Duurzame Bio-economie” dat het IBF ondersteunt. Dit kadert binnen de ambitie om van Vlaanderen om een performante bio-economie te realiseren.

>> Lees ook: Biobased agri-innovation with microbiome products – EU lags behind US, Brazil and New Zealand, say microbiome researchers

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Kathleen D'Hondt

Afdeling Onderzoek
Navorser
0477 40 31 20

Meer nieuws

 • Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  1 december 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Jo Brouns investeert via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur. Via dit programma wordt de Vlaamse deelname aan grootschalige, internationale faciliteiten gefinancierd.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  28 november 2022

  O.a. wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer en convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027.

 • Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  25 november 2022

  De Vlaamse Regering heeft de hervorming van de kmo-portefeuille  definitief goedgekeurd. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. De hervorming treedt in januari ’23 in werking.

 • Wij zoeken twee allround communicatiedeskundigen

  25 november 2022

  Wij zijn op zoek naar twee allround communicatiedeskundigen die de communicatieprojecten die op stapel staan n.a.v. het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie mee tot een goed einde kunnen brengen. Solliciteren kan t.e.m. 6 december

 • 18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  25 november 2022

  De Vlaamse regering geeft 18,4 miljoen euro steun aan 22 circulaire projecten. Die projecten richten zich onder meer op minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen.