Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen: Monitoringrapport beschikbaar

Filter items
Nieuws
7 februari 2012

Financiële crisis blijft aanhouden

Begin 2012 leven we nog steeds met de gevolgen van de “initiële” financiële crisis.

De financiële crisis die in 2008 echt doorbrak, leidde tot een economische crisis, waardoor er vanuit overheidswegen een hele reeks initiatieven genomen moesten worden om de negatieve gevolgen te corrigeren en om de banken te redden. Dit op zich heeft geleid tot een verhoging van een, voor sommige landen waaronder België, reeds zeer zware schuldenlast, wat op haar beurt geleid heeft tot nieuwe problemen bij sommige financiële instellingen en minder positieve economische vooruitzichten.

Monitoring kredietverlening

Recent kwam door enkele bevragingen van de ondernemersorganisaties aan het licht dat een groter deel van de ondernemers hun toegang tot het bankkrediet als verslechterd inschatten. In het kader van de Ronde Tafels Banken en Bedrijven engageerde het departement EWI zich ertoe om de markt van kredieten aan ondernemingen te monitoren en hierover ook publiekelijk te rapporteren. Het monitoringrapport dat hier gedownload kan worden diende bovendien als achtergrondinformatie voor de Ronde Tafel in januari 2012 waar alle relevante actoren samen kwamen om de situatie van de kredietverlening aan ondernemingen te bespreken.

Lagere groei van de kredieten

De kwantitatieve data van verschillende instellingen (Febelfin, NBB, CKO, MFI) geven geen ontegensprekelijk positief beeld weer van de kredietverlening aan ondernemingen. Hoewel er op jaarbasis nog steeds van positieve groeipercentage gesproken kan worden, merken we voor de laatste 6 maanden een zekere stagnatie in het totaal uitstaande kredietbedrag. De KT-kredieten werden gekenmerkt door een sterk lagere groei, dat mogelijk kan leiden tot negatieve groeipercentages. Ook voor de LT-kredieten verwachten we een lagere jaarlijkse groei. De kredietverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen is nog steeds positief, maar deze aan de grote vennootschappen kende een sterke daling gevolgd door een zekere stagnatie van het uitstaande volume.

Conclusie

Op basis van de beschikbare kwantitatieve data, wordt de negatieve trend die voortkwam uit kwalitatieve (gebaseerd op perceptie) onderzoeken slecht deels bevestigd.

- De kredietverlening kent nog steeds een positief groei in algemene termen, maar de situatie kent wel een minder gunstig verloop voor sommige ondernemingscategorieën en kredietvormen. Dit kan mede verklaard worden door gewijzigde economische verwachtingen en prestaties, die via de slechtere resultaten van ondernemingen zich vertalen in het moeilijker kunnen verkrijgen van bankkredieten.

- Er is zeker nog nood aan verdere monitoring om op tijd specifieke maatregelen te nemen en voorbereidingen te treffen om de kredietverlening aan ondernemingen te garanderen. Maar we kunnen stellen dat momenteel de banken nog steeds hun rol als kredietverstrekker waarmaken, maar dat het doorrekenen van de risico’s gelinkt aan de economische neergang, het verkrijgen van krediet voor sommige ondernemingen mogelijk iets moeilijker maakt.

Lees verder op deze site over de Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Jan van Nispen

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0491 91 04 61