Nieuwe "Speurgids 2017" nu beschikbaar

Filter items
Nieuws
24 juli 2017
De Speurgids 2017 bevestigt dat het Vlaams beleid stevig inzet op economie, wetenschap en innovatie als drijvende kracht achter onze hernemende Vlaamse economie.

Hoogste bedrag ooit

Deze nieuwste editie van de Speurgids (*) leert ons dat het totaal van het Vlaamse overheidsbudget voor economie, wetenschap en innovatie meer dan 2,776 miljard euro bedraagt, het hoogste bedrag ooit en ruim 200 miljoen meer dan in 2016.

Een schematisch overzicht van het budget 2017 vindt u hier

De publicatie zelf kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Gedrukte exemplaren van de Speurgids 2017 kunt u hier bestellen via de publicatiedatabank. Vanaf medio augustus worden u deze per post bezorgd.

Overzicht

Deel 1 bespreekt de instrumenten van de Vlaamse overheid voor het economisch beleid, in zeven hoofdstukken: competitiviteit ondersteunen, ondernemerschap bevorderen, omgevingsfactoren faciliteren, internationalisering stimuleren, duurzaamheid versterken, het transversaal economisch en -innovatiebeleid met circulaire economie, Industrie 4.0, de klimaatvisie 2050 en tenslotte het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Deel 2 behandelt het wetenschaps- en innovatiebeleid van de Vlaamse overheid. Achtereenvolgens komt het wetenschaps- en innovatiebeleid aan bod gefinancierd door de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), Onderwijs en Vorming (OV) en door de tien andere beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. 

Daarna volgt een inhoudelijke analyse van het algemeen totaal aan te besteden middelen: het zogenaamde ‘Horizontaal Begrotingsprogramma Wetenschaps- en innovatiebeleid (HBPWIB)’. 

Deel 3 licht specifiek de middelen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) toe. Die vormen immers een specifiek onderdeel van de totale middelen voor het wetenschaps- en innovatiebeleid en zijn onderworpen aan specifieke streefcijfers, zowel Vlaams, Belgisch als Europees: de betrachting 3% van het bbp te besteden aan O&O tegen 2020.

Deel 4 analyseert de Vlaamse deelname aan Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa voor de periode 2014-2020.

Deel 5 tenslotte zoemt in op de positionering van Vlaanderen in het Europees Innovatie Scorebord en het Regionaal Innovatie Scorebord van de Europese Commissie. Vlaanderen verschijnt daar in de 1ste groep van ‘innovatieleiders’ binnen Europa. 

(*) De Speurgids Ondernemen & Innoveren is een jaarlijkse publicatie van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid. Hierin worden de overheidsbudgetten voor zowel het economisch als het wetenschaps- en innovatiebeleid belicht.

 

 

Contact

  • Contactpersoon deel 1, 2, 3: Stefanie Maris
  • Contactpersoon deel 4: Monica Van Langenhove
  • Contactpersoon deel 5: Niko Geerts

Contactgegevens: zie rechterkolom

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Stefanie Maris

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 56 39

Contactgegevens

Monica Van Langenhove

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 58 92

Contactgegevens

Niko Geerts

Afdeling Strategie en Coördinatie
Beleidsmedewerker
02 553 60 03