Nieuwe Vlaamse Regering 2014-2019

Filter items
Nieuws
28 juli 2014

Nieuwe Vlaamse Regering

Tijdens haar eerste vergadering na de eedaflegging in het Vlaams Parlement op 25 juli 2014 heeft de nieuwe Vlaamse Regering de titels en bevoegdheden officieel toegewezen. De nieuwe Vlaamse Regering telt negen ministers:

 • Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
 • Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
 • Annemie Turtelboom, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, FinanciĆ«n en Energie
 • Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
 • Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
 • Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
 • Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
 • Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel

Het nieuwe Regeerakkoord

Het Regeerakkoord zorgt voor een grondige hertekening van de Vlaamse overheid. Met twaalf nieuwe fusies wordt er opnieuw gesleuteld aan de structuur. Daardoor daalt het aantal beleidsdomeinen van dertien naar elf. Wie met wie fuseert leest u hier.

Wat betekent dit voor het beleidsdomein EWI?

Dhr. Philippe Muyters wordt Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport en zal bevoegd zijn voor het beleidsdomein EWI en voorziet een aantal wijzigingen. 

Het beleidsdomein EWI zal er als volgt uitzien:

 • Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Agentschap Ondernemen & Innovatie = fusie Agentschap Ondernemen en deel van IWT (bedrijfsgerichte processen)
 • Privaatrechtelijke EVA FWO = fusie FWO, deel van IWT en Herculesstichting
 • Agentschap Plantentuin
 • PMV
 • VPM
 • LRM

De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) wordt opgeheven.

Het Vlaamse Regeerakkoord kunt u hier downloaden:  Het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets