Open Access voor wetenschappelijk onderzoek: Brussels Declaration ondertekend

Filter items
Nieuws
23 oktober 2012

Brussels Declaration

Met de ondertekening van de ‘Berlin Declaration on Open Access’ in 2007, engageerden 18 Belgische onderzoeksinstellingen en onderzoeksfondsen zich om de disseminatie van wetenschappelijk onderzoek in Open Access te ondersteunen. Met de Brussels Declaration wordt bevestigd dat Open Access de standaard moet zijn bij de disseminatie van Belgisch onderzoek. Alle partijen verbinden zich er bovendien toe om het voortouw te nemen om dit ook Europees en wereldwijd gerealiseerd te zien. 

signedbrussels-declaration-on-open-access.pdf

Open Access

Open Access is een alternatief voor de traditionele manieren van publiceren, die niet altijd meer voldoen aan de wensen van belanghebbenden. Kosteloze online toegang tot wetenschappelijke publicaties blijkt immers de meest efficiënte manier te zijn om consultatie en gebruik van publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek te verzekeren. Onderzoek beschikbaar in Open Access blijkt internationaal een grotere zichtbaarheid te hebben, wat voordelig is voor zowel individuele auteurs als voor onderzoeksinstellingen en onderzoeksfondsen.

Open Access is inmiddels wereldwijd een hot topic geworden en een principe dat zowel door de brede onderzoeksgemeenschap (onder andere door diverse Nobelprijswinnaars en wetenschappelijke instellingen zoals het CERN) als door diverse politieke actoren (zoals de Europese Commissie) wordt ondersteund. Met dit initiatief willen we aantonen dat België, door een proactief beleid te voeren rond Open Access een voortrekkersrol kan spelen op dit domein, en zo zijn status van innovatief kenniscentrum kan bevestigen.

Colloquium “Open Access to Excellence in Research”, 22 oktober 2012

De opzet van dit event was tweeledig: enerzijds Open Access (vrije toegang tot met publieke middelen gefinancierd wetenschappelijk onderzoek) op de politieke agenda plaatsen in België en anderzijds een overzicht bieden van wat er in België leeft op dit vlak. Meer informatie: info@openaccess.be | www.openaccess.be

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets