Oproep: Belgisch EU-voorzitterschapslabel

Filter items
Nieuws
5 november 2009

Belgisch EU-voorzitterschapslabel

Tijdens de tweede helft van 2010 zal België het Europese Voorzitterschap op zich nemen. Op een overlegvergadering tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten is besloten om Belgische EU-voorzitterschapslabels onder voorwaarden toe te kennen aan evenementen, colloquia en conferenties georganiseerd door het brede middenveld. Op die manier kunnen hun activiteiten met een Europese inslag extra erkenning en visibiliteit verkrijgen.

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA) staat in voor de inzameling van voorstellen vanuit het middenveld. Aan het label is noch financiële steun noch logistieke of communicatieve ondersteuning verbonden. Op de voorzitterschapswebsite zal ook duidelijk worden aangegeven wanneer het om een officiële evenement gaat tijdens het EU Voorzitterschap of een gelabeld initiatief vanuit het middenveld.

De criteria

Het EU-voorzitterschapslabel kan toegekend worden aan initiatieven die:

  • plaatsvinden tijdens het Belgische Voorzitterschap (01/07/2010 - 31/12/2010);
  • in verband staan met de Europese Unie of de prioriteiten van het Belgische EU- Voorzitterschap, en een duurzaam karakter hebben.

Op www.vleva.eu/EUlabel vindt u alle informatie en de achtergronddocumenten.

Met het label kunt u gebruik maken van het officiële logo van het Belgische EU Voorzitterschap en wordt uw activiteit opgenomen in de kalender.

We vinden het belangrijk er op te wijzen dat aan de toekenning van het label geen financiële tegemoetkomingen zijn verbonden.

Hoe dient u een voorstel in?

Indien u in aanmerking wil komen voor het EU-voorzitterschapslabel, dient u uw aanvraag ten laatste op maandag 7 december 2009 te versturen naar joke.hofmans@vleva.eu.

Gelieve volgende elementen hier in op te nemen:

  • Naam van de organisatie
  • Contactpersoon (naam - e-mailadres - telefoonnummer)
  • Titel van het project
  • Projectomschrijving (doelgroep, doelstelling en een toelichting met betrekking tot de voorwaarden van het label)

Procedure

Vleva verzamelt alle voorstellen en bezorgt ze aan het Departement internationaal Vlaanderen. Dit departement legt de dossiers dan voor aan de Belgische Task Force. Na de uiteindelijke goedkeuring zal vanuit de Task Force een schrijven met partnerschapsovereenkomst naar de organisaties vertrekken. Daarbij zal eveneens gevraagd worden om zich te engageren voor een duurzame organisatie van het evenement.

Meer info

Met eventuele vragen kunt u terecht bij Kristof Sels (02 737 14 41, kristof.sels@vleva.eu) en Joke Hofmans (02 737 14 33, joke.hofmans@vleva.eu).

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets