Plantentuin van Meise wordt overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap

Filter items
Nieuws
7 december 2012

Op vrijdag 7 december 2012, hebben de Vlaamse Regering en de Regering van de Franse Gemeenschap tijdens een gemeenschappelijke vergadering in Namen, de tekst goedgekeurd van het samenwerkingsakkoord dat de overdracht regelt van de Nationale Plantentuin van België naar de Vlaamse Gemeenschap. De goedkeuring van de tekst brengt een einde aan een toestand van onzekerheid waarin de Plantentuin meer dan 10 jaar verkeerde. De overgang van de botanische tuin was reeds afgesproken in 2001 tijdens de vijfde staatshervorming, maar de onderhandelingen sleepten al die tijd aan. Nu hebben beide partijen besloten dat de Plantentuin een Vlaamse instelling zal worden.

Tijdens een gemeenschappelijke vergadering in Namen hebben de Vlaamse regering en de regering van de Franse Gemeenschap de tekst goedgekeurd van het samenwerkingsakkoord dat de overdracht regelt van de Nationale Plantentuin van België naar de Vlaamse Gemeenschap.

Het wetenschappelijk patrimonium dat voornamelijk bestaat uit de verzameling levende planten en de bibliotheek blijft eigendom van de federale staat, maar wordt voor onbeperkte tijd in bruikleen gegeven aan de Vlaamse Gemeenschap. Op die manier wordt vermeden dat de wereldvermaarde collectie versnipperd wordt.

De opdrachten die de Plantentuin vandaag uitoefent blijven onveranderd. Het wetenschappelijke werk blijft het speerpunt van de instelling, maar Vlaanderen is vast van plan om ook de educatieve en toeristische functie van de tuin, die in de Vlaamse rand ligt, verder uit te bouwen. 

De Raad van Bestuur die de instelling aanstuurt, zal bestaan uit 9 leden waarvan er 5 worden aangeduid door de Vlaamse regering. De 4 overige leden worden verdeeld tussen vertegenwoordigers van de wetenschappelijke raad en leden die worden aangeduid door de Franse Gemeenschap. Bij de Plantentuin zal een wetenschappelijke raad worden opgericht die de raad van bestuur bijstaat voor de invulling van de wetenschappelijke opdrachten. Deze raad zal bestaan uit vertegenwoordigers van de universiteiten van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, vertegenwoordigers van het wetenschappelijk personeel en buitenlandse experten.

Voor de ongeveer 160 personeelsleden verandert er weinig. De Nederlandstaligen worden overgedragen naar de Vlaamse gemeenschap, en de Franstaligen naar de Franse Gemeenschap. Maar iedereen blijft tewerkgesteld op de site.

Nu de goedkeuring van het akkoord een feit is kan werk gemaakt worden van de concrete overdracht. Beide partijen hebben uitdrukkelijk de intentie geformuleerd de overdracht effectief tegen 1 januari 2014 te realiseren.

Algemene persinformatie

Luc De Seranno, woordvoerder minister-president Peeters, Tel.: 02 552 60 12, luc.deseranno@vlaanderen.Be

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets