Steunpakket zware energiekosten bij bedrijven

Filter items
Nieuws
14 oktober 2022

De Vlaamse Regering besliste vandaag ondernemingen geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis financieel te ondersteunen. Deze steun moet gezonde ondernemingen continuïteit bieden en hen vrijwaren van een stopzetting van de productie of een faillissement. Er gelden strikte voorwaarden om in aanmerking te komen: zo moet het gaan om een operationeel verlies en een verdubbeling van de energiekosten in het vierde kwartaal van 2022. Aanvragen kan vanaf eind november via de website van VLAIO.

De steun is tijdelijk: voor verlies in vierde kwartaal 2022

Concreet komen ondernemingen met een operationeel verlies in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2022 in aanmerking voor steun. Het moet gaan over meer dan een verdubbeling van de energieprijzen in het vierde kwartaal 2022 ten opzichte van 2021. Het gedeelte (meerkost) van de eenheidsprijzen voor gas en elektriciteit (inclusief de heffingen en andere kosten) boven het dubbele van het gemiddelde van de door het bedrijf voor haar vestigingen in Vlaanderen betaalde prijzen  in 2021 komt voor steun in aanmerking.

De steun is doelgericht

Er onderscheiden zich 3 steuncategorieën:

 1. Categorie a: 25% op de meerkost van het vierde kwartaal 2022, beperkt tot 80% van het operationele verlies van dat kwartaal en tot maximaal een half miljoen euro per kwartaal. Eénmanszaken behoren steeds tot deze categorie.
 2. Categorie b voor meer energie-intensieve onderneming: 30% op de meerkost van het vierde kwartaal 2022, beperkt tot 80% van hun operationele verlies van dat kwartaal en tot maximaal 4 miljoen euro per kwartaal.
 3. Categorie c voor ondernemingen actief in energiegevoelige sectoren (1): 35 % op de meerkost van het vierde kwartaal 2022, beperkt tot 80% van hun operationele verlies van dat kwartaal en tot maximaal 7,5 miljoen euro per kwartaal.

De steun is voorwaardelijk

Minister Brouns heeft een pakket uitgewerkt dat enkel steun toekent onder deze strikte voorwaarden:

 • De onderneming blijft gedurende 5 jaar actief in de Vlaamse vestiging(en) waarvan de energiekosten werden gesubsidieerd;
 • De onderneming keert in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023 geen dividend uit;
 • Een ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling van meer dan 10 personen zet niet meer dan 35% van het personeel tijdens het vierde kwartaal 2022 op tijdelijke werkloosheid omwille van de verhoogde energiekosten;
 • Een onderneming die tot het toepassingsgebied van een energiebeleidsovereenkomst (EBO) behoort, tekent hierop in en leeft de voorwaarden na.

Ongezonde ondernemingen

Ook worden ongezonde ondernemingen specifiek uitgesloten van steun. Het gaat dan onder andere over ondernemingen die zowel in het boekjaar 2019 als in het boekjaar 2021 een negatief eigen vermogen hadden.

Niet cumuleerbaar

Minister Brouns heeft ook enkele cumulbepalingen opgenomen in zijn besluit. Zo is de energiesteun noch cumuleerbaar met de Strategische Transformatiesteun in 2023, noch kan er gebruik gemaakt worden van de kmo-groeisubsidie. De combinatie met steun voor maatregelen in het kader van de energietransitie (EP+, StrES), of met de kmo-portefeuille, blijft wel mogelijk.

Rigoureus beoordelen en controleren

VLAIO zal de steunaanvragen op voorhand rigoureus beoordelen en kan daarnaast tot vijf jaar na de uitbetaling van de steun controles verrichten op de door de ondernemingen gerapporteerde omzet, het operationeel verlies (EBITDA) en de energie-uitgaven. Indien een onderneming doelbewust foutieve informatie heeft opgegeven, kan zij gedurende een periode van vijf jaar uitgesloten worden van reguliere VLAIO-steunmaatregelen.

Tijdskader

Deze maatregel wordt momenteel aangemeld bij de Europese Unie in het kader van de Tijdelijke Crisiskaderregeling. Pas na goedkeuring door Europa kan de Vlaamse Regering een definitieve beslissing nemen en kan VLAIO de steunmaatregel verder uitwerken. De start voor de online-indieningsperiode voor deze steun is voorzien vanaf eind november 2022 via de website van VLAIO. De uitbetaling volgt na controle van de definitieve stukken begin 2023.

Alle verdere info in persbericht onderaan deze pagina . 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  3 februari 2023

  O.a. visienota ‘Naar een versterkte concurrentiekracht van de Europese Industrie’, compensatiesteun ondernemingen voor indirecte emissiekosten, financiering IOC-Unesco projectvoorstel 'Ocean Decade Capacity Development Facility' en voorontwerp van programmanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie 2022-2025.

 • EU-nieuws deze week | 30 januari - 3 februari 2023

  3 februari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.