Tussentijdse analyse Vlaamse deelname aan de Europese programma’s voor Onderzoek en Innovatie (2007-2013)

Filter items
Nieuws
25 oktober 2011

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) volgt al jaren nauwgezet de Vlaamse deelname aan het Europese Kaderprogramma op. Met de uitgave “Vlaamse deelname aan de Europese programma’s voor Onderzoek en Innovatie (2007-2013)” bundelt het Departement EWI nu voor de eerste keer een tussentijdse analyse die de drie Europese financieringsprogramma’s voor O&O&I omvat die lopen tussen 2007 - 2013: het Zevende Kaderprogramma (7KP), het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI) en het Cohesiebeleid.

Actieve deelname

De cijfers in dit rapport tonen aan dat Vlaanderen actief deelneemt aan de Europese financie-ringsprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Over de hele programmaperiode 2007-2013 zal er naar schatting ongeveer 2 miljard euro vanuit de betreffende Europese programma’s naar Vlaanderen terugvloeien. Op jaarbasis betekent dit gemiddeld iets minder dan 300 miljoen euro dat vanuit deze drie Europese programma’s terugvloeit naar Vlaanderen. Voor onderzoek en innovatie blijft het Kaderprogramma voor Onderzoek het belangrijkste Europese financierings-kanaal voor Vlaanderen.

Download of bestel

Naast de uitgebreide analyse van deze publicatie is er tevens een folder beschikbaar met de belangrijkste kerncijfers uit de analyse. Beide publicaties kan u downloaden en/of bestellen. 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets