Vierde videoconferentie van Directeurs-generaal over Europese O&I-acties rond COVID-19

Filter items
Nieuws
22 mei 2020

Op 14 mei 2020 vond op initiatief van Directeur-Generaal Jean-Eric Paquet, van het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie (DG RTD), de vierde videoconferentie plaats met de Directeurs-generaal van de lidstaten rond O&I-acties inzake COVID-19. 

De focus lag op:

 • de uitvoering van het ERAvsCorona Actieplan;
 • informatieverstrekking over de ad-hoc werkgroep (actie 1) en de ad-hoc high level R&I task force rond het coronavirus (actie 7) en het mandaat van de ad-hoc werkgroep (actie 1);
 • en, informatieverstrekking over de stand van zaken van het pledging event op 4 mei 2020.

Voor meer informatie: zie hieronder agenda als bijlage.

Kathleen D’Hondt, experte life science bij het Departement EWI

Het Belgische standpunt voor de videoconferentie werd voorbereid in de schoot van de interfederale ‘Commissie Internationale Samenwerking Health’ (CIS-Health). Daarin zijn de federale overheid en de gefedereerde entiteiten vertegenwoordigd. De CIS-Health wordt voorgezeten door Kathleen D’Hondt, experte life science bij het Departement EWI.

De spreekpunten voorbereid vind je onderaan als bijlage.

Als volgende stap vindt op 29 mei een informele videoconferentie van Ministers van Onderzoek plaats, die een stand van zaken zal opmaken van de uitvoering van het ERAvsCorona Actieplan en de rol van O&I in het post-COVID-19-herstelplan van de EU zal bespreken.

Een volgende vergadering van DG’s zou midden juni ingepland worden.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Kathleen D'Hondt

Afdeling Onderzoek
Navorser
02 553 57 71

Karoline Van den Brande

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0475-622 087

Meer nieuws

 • Neem deel aan het eerste burgeroverleg voor klimaatmissie

  10 juli 2020

  De Europese Commissie heeft onlangs in het kader van het toekomstig onderzoeks- en innovatiebeleid ambitieuze doelen gesteld die vertaald worden in “missies”. Klimaatverandering is er zo één van. In elke Europees land worden de komende jaren burgers betrokken bij de klimaatmissie. En dus ook bij ons. Lees hier hoe jij aan Europa je stem kan laten horen. 

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (9 juli 2020)

  9 juli 2020

  Minister Crevits beantwoordde in de EWI-commissie vragen om uitleg over het aantrekken van buitenlandse start-ups en scale-ups naar Vlaanderen, de hinderpremie en eventuele steunmaatregelen voor FNG.

 • Vlaamse steun voor WaterstofNet om waterstofambities waar te maken

  8 juli 2020

  Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits kent een subsidie van 242.000 euro toe aan WaterstofNet vzw. Met hun ervaring en expertise is WaterstofNET ideaal geplaatst om Vlaamse bedrijven te ondersteunen in hun waterstofambities. Waterstof staat hoog op de Vlaamse en Europese politieke agenda. Bovendien is in Vlaanderen een uniek ecosysteem aanwezig van bedrijven actief in de waterstofketen en worden concrete projecten opgestart.

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  6 juli 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  Vlaanderen stevig op koers naar 3% O&O-intensiteit

  6 juli 2020

  Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om tegen 2020 3% van haar BBPR te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). In de 3% light nota van 2020 berekent ECOOM, het Vlaamse Expertisecentrum voor O&O,  dat de uitgaven voor O&O als percentage van het BBPR de afgelopen tien jaar elk jaar toegenomen zijn, tot 2,92% in 2018.