Vlaamse overheid zet de deuren open voor baanbrekende innovatieve bedrijven

Filter items
Nieuws
3 juli 2015

Brussel, 3 juli 2015 - De Vlaamse overheid zal in de toekomst haar aankoopmacht aanwenden om innovatieve producten en diensten aan te kopen. Als grote investeerder én consument wil de Vlaamse overheid namelijk haar aanbestedingsinstrumentarium gericht inzetten op innovatie via het initiatief “overheidsopdrachten voor innovatie”. 

Als grote investeerder en consument kan de Vlaamse overheid, door haar aanbestedingsinstrumentarium gericht in te zetten op innovatie, een dubbel doel realiseren. Ze optimaliseert haar eigen werking en publieke dienstverlening hierdoor en bovendien stimuleert ze tegelijkertijd de innovatie en economische spillovers in.

“Overheidsopdrachten voor Innovatie”

De achterliggende ambitie van het initiatief “overheidsopdrachten voor innovatie” is te komen tot een evenwichtig en risicoberekend innovatieproces waarbij de Vlaamse overheid innovatieve producten en diensten aankoopt en tegelijk innovatie stimuleert. Dit doet de overheid dus via haar aankoopmacht. De overheid neemt daarbij voor bedrijven een pioniersrol op als ‘launching customer’, ‘early adopter’ of ‘first buyer’ van innovatie.

Overheidsopdrachten vormen immers een grote potentiële markt voor innovatieve werken, leveringen en diensten. Ze wil namelijk haar koopkracht aanwenden om innovatie te promoten en te stimuleren. Innovatie mag in deze context zeker niet beperkt blijven tot productinnovatie. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om technologische innovatie, diensteninnovatie, procesinnovatie en sociale innovatie.

Onbekend maakt onbemind

Naast de gunningscriteria en de eerder behoudsgzinde en risicomijdende opstelling bij de toekenning van de overheidsopdrachten, is ook het gebrek aan kennis een belemmerende factor. Het innovatieve marktaanbod is vaak niet of onvoldoende gekend bij de aankopers van de Vlaamse overheid terwijl bovendien de aanbieders van innovatie te weinig vertrouwd zijn met de vraag/behoefte van de Vlaamse overheid en ook moeilijk hun weg weten te vinden naar de overheid als hun (potentiële) klant.

Ondertekening van een Charter

Het initiatief “overheidsopdrachten voor innovatie” wordt vandaag aan de verschillende betrokkenen uit de doeken gedaan. De namiddag wordt afgesloten met de ondertekening van een Charter waarin topambtenaren van de Vlaamse overheid zich engageren om meer werk te maken van overheidsopdrachten voor innovatie, hun aanbestedingsinstrumentarium hierop af te stemmen en hiervoor ook de nodige personele en financiële middelen te voorzien (= zich bereid te verklaren om te streven naar het behalen van de “3%-norm”). 

Het Charter kunt u hier downloaden:  Charter overheidsopdrachten voor innovatie

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Erwin Dewallef

Afdeling Strategie en Coördinatie
Adviseur
0472 72 40 48

Laatste tweets