Vlaamse reflectienota 'vernieuwde Europese onderzoeksruimte'

Filter items
Nieuws
13 januari 2020
De vernieuwde visie op de ERA stond op 17 december 2019 op de agenda van de 44ste ERAC-meeting.

Vernieuwde Europese onderzoeksruimte

De voorbereiding voor een vernieuwde visie op de Eengemaakte Onderzoeksruimte (ERA – European Research Area) komt op kruissnelheid en gaat met het aannemen van de ERAC-opinie nu echt van start. 

ERAC is een beleidsadviescomité dat de Europese Raad, de Europese Commissie en EU-lidstaten adviseert over de ERA. De leden van ERAC zijn alle EU-lidstaten en de Commissie. Een aantal niet-EU-landen kunnen deelnemen als waarnemer in de activiteiten van ERAC.

Ook Vlaanderen wil zich alvast laten horen in dit voorbereidend debat.

“As it is a quite fundamental and strategic exercise, we considered it worthwhile to draft our reflections in a position paper and share them with other, interested parties.”

Reflectienota

Samen met alle belanghebbenden(*) heeft het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) een Vlaamse reflectienota uitgewerkt over de vernieuwde Europese onderzoeksruimte. .

Penhouder was EWI-navorser Peter Spyns. 

De reflectienota kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Timing

De Europese Commissie zal nu een standpunt over de ERA opstellen tegen midden dit jaar en tevens in het voorjaar de Europese hoofdsteden bezoeken om in dialoog te treden met nationale instanties en belanghebbenden.

Ook België zal worden aangedaan. Nadien wordt nog een ministeriële conferentie georganiseerd waar een vernieuwde visie op de Eengemaakte Europese Onderzoeksruimte zal worden bekrachtigd.

 

(*) Belanghebbenden

KU Leuven, University of Antwerp (UAntwerpen), Ghent University (UGent), University of Brussels (VUB), Hasselt University (UHasselt), Flanders Innovation and Enterprise (VLAIO), Research Foundation Flanders (FWO), Flemish Advisory Council for Innovation & Enterprise (VARIO), Belgian industrial Research and Development (BiR&D), Liaison Agency Flanders-Europe (vleva), University of Applied Sciences Vives (Viveshogeschool), University of Applied Sciences Karel de Grote (Karel de GroteHogeschool), Belgian Federation for Chemistry and Life Sciences in Flanders (essenscia vlaanderen), Ghent University of Applied Sciences (HoGent), PXL University of Applied Sciences (PXL Hogeschool), Artevelde University of Applied Sciences (Artevelde Hogeschool), University of Applied Sciences Odisee, LUCA School of Arts, Interuniversity Micro-Electronics Centre (imec), Flemish Institute for Technological Research (VITO), Flemish strategic research centre for the manufacturing industry (Flanders Make), Research Institute Nature and Forest (INBO), Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO), Flanders Marine Institute (VLIZ), Agrolink Flanders, Flemish Interuniversity Council (Vlir), Flemish Council of Universities of Applied Sciences and Arts (VLHORA), NXP, Siemens, Sirris, Nokia, Barco, Flanders innovation cluster for logistics (VIL), Agoria, Smart Grid Flanders, Strategic Initiative Materials in Flanders, The Blue Cluster 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Peter Spyns

Afdeling Strategie en Coördinatie
Navorser
0495 25 61 90

Meer nieuws

 • Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  Toponderzoekers kunnen ook na hun pensioen verder werken in Vlaanderen

  17 januari 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits verruimt vanaf dit jaar de mogelijkheden voor topwetenschappers om onderzoek ook na hun pensioensleeftijd in Vlaanderen verder te zetten. Het moet vermijden dat baanbrekende kennis en onderzoeken verloren gaan doordat het Vlaamse kader momenteel geen steun biedt aan toponderzoek na het emeritaat.

 • EU-nieuws deze week | 1 - 14 januari 2022

  14 januari 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  Financiering van het hoger onderwijs (OESO-rapport)

  14 januari 2022

  Op 12 januari 2022 stelde de OESO haar rapport 'Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium' voor tijdens een online seminarie. Het rapport kadert in het OESO-project 'Resourcing higher education' waar ook Vlaanderen, naast o.a. Finland, Denemarken, Ierland, Portugal, Litouwen en Israël, aan deelneemt.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (13 januari 2021)

  13 januari 2022

  De impact van de steunmaatregelen van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) om de effecten van de coronacrisis te milderen werd door een extern onderzoeksteam geëvalueerd. De leden van de EWI-commissie wisselen hierover van gedachten met vertegenwoordigers van het Rekenhof. 

 • Extra middelen voor Vlaams wetenschappelijk onderzoek in 2022

  10 januari 2022

  De coronacrisis heeft het belang van sterk Vlaams onderzoek extra in de verf gezet. De Vlaamse Regering sloot eind vorig jaar zes convenanten met zes top-onderzoeksinstellingen om hun kennis verder uit te breiden en hun internationale positie te versterken. In 2022 gaat het over ruim 33 miljoen euro extra middelen.