Vlaanderen koploper in EU op het vlak van investeringen in onderzoek en ontwikkeling

Filter items
Nieuws
30 juni 2022

In 2020 hebben Vlaamse bedrijven, kennisinstellingen en de overheid 3,6 procent van het bruto binnenlands product geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, goed voor 9,6 miljard euro. Dat is een groei met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2019. Vlaanderen is daarmee koploper in Europa. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Vlaams minister van onder meer Economie en Innovatie Jo Brouns reageert tevreden. "Dit bevestigt de vaststelling dat Vlaanderen een echte kennisgedreven economie en samenleving is. Innovatie is niet alleen een krachtig instrument om de crisis te overwinnen, maar ook om maatschappelijke uitdagingen, in het bijzonder op het vlak van milieu, energie en klimaat, aan te pakken."

Met de groei van een kwart procentpunt tegenover 2019 springt Vlaanderen over Zweden om de absolute nummer één van Europa te worden.

"Ondanks de coronacrisis zijn onze bedrijven blijven investeren in O&O. Ik ben ervan overtuigd dat de krachtige impulsen die we geven via het plan Vlaamse Veerkracht het vertrouwen om te innoveren hebben ondersteund", zegt minister Brouns.

O&O-intensiteit: GERD als percentage van het BBPR in Vlaanderen

Eén van de meest gebruikte indicatoren om de O&O-activiteit van een regio weer te geven, is de O&O-intensiteit (i.e., het percentage van het BBPR dat besteed wordt aan O&O). Het BBPR wordt gebaseerd op het ESR2010-rekeningenstelsel.6 In 2020 bedroeg het BBPR voor Vlaanderen 266.342 miljoen euro in lopende prijzen (NBB.Stat, 2022).

Wanneer we de totale O&O-uitgaven (GERD) uitdrukken als percentage van het BBPR bekomen we voor 2020 een percentage van 3,60% op gewestniveau en 3,68% op gemeenschapsniveau. Tabel 5 geeft een overzicht van deze cijfers samen met de historische gegevens. Over de afgelopen tien jaar zien we een significante stijging van de totale O&O-uitgaven als percentage van het BBPR. Het percentage stijgt van 2,23% in 2010 tot 3,60% in 2020 volgens de gewestbenadering, of van 2,28% tot 3,68% volgens de gemeenschapsbenadering.

Tabel 6 geeft de percentages van GERD/BBPR weer voor verschillende Europese landen en regio’s, geordend volgens oplopende percentages. Een internationale vergelijking leert dat Vlaanderen met beide berekeningswijzen van de O&O-intensiteit aan de top van de EU-27 staat. Een dergelijke internationale vergelijking moet wel met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Voor de meeste landen zijn er immers nog geen recente cijfers beschikbaar en zijn de hier gerapporteerde cijfers gebaseerd op (voorspellingen uit) de vroegere vragenlijsten.

Wanneer er al cijfers voor 2020 beschikbaar zijn, dan zijn deze bovendien vaak provisioneel of geschat.

Bij deze cijfers is het belangrijk op te merken dat de stijging in totale O&O-uitgaven als percentage van het BBPR in 2020 tegenover 2019 zowel te verklaren is door een stijging in de O&O-uitgaven als door een daling in het BBPR. Tegenover 2019 zijn, in lopende prijzen en volgens de gewestbenadering, de O&O-uitgaven in 2020 met 2,54% gestegen. Tegelijkertijd is het BBPR met 4,47% gedaald. De O&O-uitgaven als percentage van het BBPR zouden dus nog steeds gestegen zijn onder aanname van een stabiel BPPR. Onder aanname van een BBPR dat de gemiddelde groeivoet heeft van de periode 2017-2019 (3,43%) daalt het percentage licht tegenover 2019, maar ook dan houdt het cijfer nog steeds goed stand in de internationale vergelijking.

>> Bekijk ook op de website van ECOOM

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • EU-nieuws deze week | 3 - 7 oktober 2022

  7 oktober 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (6 oktober 2022)

  6 oktober 2022

  O.a. vraag om uitleg over de lessen uit het Vlaamse subsidieregister voor de beleidsdomeinen WSE en EWI, uitrol van 5G in Vlaanderen en het nieuwe samenwerkingsakkoord met ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.

 • Innovatiegraad Vlaamse ondernemingen stijgt naar 75%

  Innovatiegraad Vlaamse ondernemingen stijgt naar 75%

  6 oktober 2022

  De totale innovatiegraad bij Vlaamse ondernemingen bedraagt 75% voor de periode 2018-2020. Dat blijkt uit de meest recente Innovatievragenlijst (Community Innovation Survey - CIS). Deze vragenlijst gaat na in welke mate Vlaamse ondernemingen investeren in innovatie.

 • Lancering Flanders Technology & Innovation (FTI)

  Lancering Flanders Technology & Innovation (FTI)

  5 oktober 2022

  De Vlaamse regering lanceert vandaag Flanders Technology & Innovation (FTI), een grootschalig project rond technologie en innovatie. FTI moet een "vooruitgangsproject" worden dat de Vlaming hoop geeft voor de toekomst. 

 • Klimaatambities realiseren zonder voedselzekerheid in gedrang te brengen

  3 oktober 2022

  Het realiseren van de klimaatambities zonder de voedselzekerheid in gedrang te brengen; dankzij nieuwe inzichten in de werking van microbiomen krijgen onderzoekers steeds meer zicht op het enorme potentieel voor de vergroening/verduurzaming van de landbouw.