Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen ontwikkelen gezamenlijke strategie voor succesvolle toekomst chemiesector

Filter items
Nieuws
30 september 2017

Onderling sterk verbonden

Cover van de trilaterale strategie. De strategie kan onderaan deze pagina gedownload worden.

De overheden van Vlaanderen, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan nauw samenwerken om de chemische industrie, die sterk aanwezig is in de betrokken regio’s, verder uit te bouwen. De drie partners lanceerden daarvoor een gezamenlijke strategie waarbij de lokale chemiesector de drijvende kracht moet worden in de transitie naar een duurzame wereldeconomie.

Met een tewerkstelling van meer dan 350.000 mensen en een gezamenlijke omzet van 180 miljard euro, goed voor 20% van de Europese chemiesector, is de chemische industrie in Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen de thuisbasis van een van de belangrijkste chemieclusters in de wereld.

De chemiebedrijven in deze drie regio’s zijn onderling sterk verbonden, leveren op die manier essentiële bouwstenen voor talrijke andere sectoren en bieden zo innovatieve oplossingen voor de globale economische en ecologische uitdagingen van vandaag en morgen.

Fundament voor jobs en welvaart

De doelstelling van de samenwerking bestaat erin om deze unieke chemiecluster in het hart van Europa aantrekkelijk te houden voor nieuwe investeringen als fundament voor jobs en welvaart.

Daarvoor wordt een trilaterale samenwerking opgezet tussen overheid, industrie en academische wereld in de drie regio’s.

Samen moeten ze werk maken van een succesvolle toekomst voor de chemiesector binnen een context van toenemende wereldwijde concurrentie en de transitie naar een duurzame samenleving. Daarvoor werden 21 prioriteiten vastgelegd in vier domeinen: Innovatie, Energie, Infrastructuur en Politiek Beleid.

Johan Hanssens, Secretaris-generaal Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)

‘Ook in een wereld van globalisering, digitalisering en verduurzaming blijft Vlaanderen voluit de kaart trekken van de industrie."

"Met deze samenwerking geven we een internationale dimensie aan de triple helix: overheden, kennisinstellingen én bedrijven die nu ook over de grenzen de krachten bundelen voor een toekomstbestendige chemische industrie in Vlaanderen en Europa.’

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen

“Deze gezamenlijke strategie is gegroeid vanuit een samenwerkingsverband dat in 2013 is opgestart tussen de chemiesectoren in Vlaanderen en Nederland. Het is een uitstekende zaak dat een belangrijke chemiespeler als Noordrijn-Westfalen zich nu mee engageert.

"Als sectorfederatie juichen we deze structurele langetermijnaanpak toe en kijken we uit naar een constructieve samenwerking met Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters en overheidsdiensten zoals het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie."

“Er ligt een ambitieus plan op tafel met een flink aantal thematische prioriteiten. Nu komt het er op aan om dit studiewerk om te zetten in concrete acties en beleidsdaden. Vanuit de federatie willen we mee aan de kar trekken om belangrijke uitdagingen als energiekosten en logistieke infrastructuur en opportuniteiten als digitalisering, duurzame innovatie en circulaire economie gezamenlijk aan te pakken."

(Bron: "Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen ontwikkelen gezamenlijke strategie voor succesvolle toekomst chemiesector" - persbericht Essencia)

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Lieven Top

Afdeling Strategie en Coördinatie
Beleidsmedewerker
02 553 07 17

Nieuws & Evenementen

 • Europese Raad bereikt akkoord over meerjarenbegroting en herstelfonds

  21 juli 2020

  Na vier dagen en vier nachten onderhandelen hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders dinsdagochtend vroeg een akkoord bereikt over de volgende meerjarenbegroting tot 2027 en een coronaherstelfonds, samen goed voor zowat 1.800 miljard euro.

 • Voorstelling rapporten economische en maatschappelijke relancecomités

  20 juli 2020

  De Vlaamse Regering installeerde na het uitbreken van de coronacrisis twee relancecomités: een economisch en een maatschappelijk. Beide comités presenteerden vorige week hun definitieve rapporten. 

 • Neem deel aan het eerste burgeroverleg voor klimaatmissie

  10 juli 2020

  De Europese Commissie heeft onlangs in het kader van het toekomstig onderzoeks- en innovatiebeleid ambitieuze doelen gesteld die vertaald worden in “missies”. Klimaatverandering is er zo één van. In elke Europees land worden de komende jaren burgers betrokken bij de klimaatmissie. En dus ook bij ons. Lees hier hoe jij aan Europa je stem kan laten horen. 

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (16 juli 2020)

  16 juli 2020

  O.a. vraag om uitleg over de resultaten van de studie over het smartcitybeleid in Vlaanderen en over kennisdeling van smartcitytoepassingen, de projectoproep voor innovatieve projecten van lokale besturen en over fraude met de ecologiesteun.

 • Vlaanderen wil innovatief ondernemend talent aantrekken

  Vlaanderen wil innovatief ondernemend talent aantrekken

  14 juli 2020

  Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits zorgt voor een nieuw kader waaraan buitenlandse zelfstandigen van buiten de EU in de toekomst zullen moeten voldoen om in Vlaanderen te werken. Er komen 3 nieuwe categorieën van zelfstandige ondernemers: de start-ups & scale-ups, de klassieke ondernemingen en de speciale statuten met een duidelijke focus op innovatief ondernemend talent. Daarnaast zullen misbruiken strenger aangepakt worden. “Innovatie zal de sleutel zijn om de huidige crisis te overwinnen. Ook in het aantrekken van buitenlands talent moet innovatie een factor zijn. Tegelijk versterken we de procedure om als buitenlandse klassieke onderneming in Vlaanderen te starten met een aantal objectieve criteria.” aldus Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.