Vlaanderen wil haar kennis beter beschermen tegen ongewenste aanwendingen

Filter items
Nieuws
9 november 2022

Technologie en kennis vormen alsmaar vaker de inzet van geopolitieke conflicten en het beschermen van deze kennis wordt dan ook steeds belangrijker. Op initiatief van minister van Innovatie Jo Brouns worden daarom samen met minister-president en minister van Buitenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Onderwijs Ben Weyts, concrete stappen gezet met een plan om het beleid rond kennisveiligheid te moderniseren en scherp te stellen. Het doel is om internationale samenwerking te versterken maar op een verantwoorde en voorzichtige wijze.

De geopolitieke verhoudingen zijn in deze wereld drastisch herschikt. Terwijl de banden met enkele landen meer en meer onder spanning komen te staan, evolueert ook de globale economie, waarbij de inzet op en het belang van kennis en technologie steeds belangrijker wordt. Denk daarbij aan een samenwerking tussen Vlaamse en buitenlandse universiteiten, waarbij doelbewust wetenschappers worden ingezet om strategische kennis te vergaren bij ons.

Deze onzekere tijden vereisen een uitgebalanceerd kennisveiligheidsbeleid opdat internationale samenwerking kan blijven doorgaan in een sfeer van vertrouwen. Meer en meer (niet-EU-)landen beschouwen Wetenschap en Innovatie als een onderdeel van hun buitenlands beleid met economische en zelfs militaire doelstellingen. Dit betekent dat Vlaanderen niet kan achterblijven met het uitrollen van een eigen kennisveiligheidsbeleid.

Naar een Vlaams kennisveiligheidsbeleid

Het uitrollen van zo’n allesomvattend beleid in Vlaanderen bestaat uit verschillende stappen die zullen worden ingevuld en in de praktijk gebracht in de schoot van een werkgroep Kennisveiligheid, dat een samenwerking is tussen de bevoegde administraties, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Daar zullen verschillende belanghebbenden een overkoepelend kader creëren om veiligheid te garanderen.

Concrete thema’s op de agenda betreffen onder andere de gewenste functionaliteiten van een Vlaams kennisveiligheidsloket, de inhoud en vorm van bewustwordingscampagnes, de samenwerking en kennisdeling en bewaking met andere overheden, het opvolgen van Europese voorstellen voor gedragscodes, richtlijnen en procedures, en het vormen van kwaliteitscontrole en opvolging.

Een overkoepelende leidraad moet kennisactoren een kader bieden om in hun eigen instelling aangepaste procedures op te stellen. Een advies- en expertiseloket kan hen bijstaan in de dagelijkse praktijk. Campagnes dienen individuele kenniswerkers te wijzen op de mogelijke risico’s en hoe deze te beperken. Overleg en samenwerking met andere overheden in België is eveneens voorzien, in het bijzonder met de Veiligheid van de Staat. Mogelijke risico’s voor kennisveiligheid in Vlaanderen regelmatig in kaart brengen kan helpen om evoluties goed op te volgen, en bij te sturen wanneer nodig. Uiteraard is er ook afstemming op de recente initiatieven van de Europese Commissie en van onze buurlanden. Zo kwam Nederland vorig jaar met een gelijkaardige leidraad waar Vlaanderen inspiratie uit kan putten. Vlaanderen zal ook contact opnemen met onze Noorderburen om good practices te delen.

Samen met de Europese Commissie en de Europese lidstaten volgt de Vlaamse overheid de evoluties ter zake op. Want in andere Europese landen staat het thema van kennisveiligheid ook hoog op de agenda. Vandaar dat Vlaanderen wenst te leren uit de ervaringen van andere landen en deelneemt aan Europese initiatieven. Onze Noorderburen zijn daarin een uitgelezen gesprekspartner met een uitgewerkt Nederlands kennisveiligheidsbeleid.

(Persbericht en mededeling aan de Vlaamse Regering hieronder)

Herbekijk hieronder de actuele vraag aan minister Brouns over Vlaanderen dat strategische kennis en technologie beter wil beschermen tegen ongewenste aanwending (of lees hier het verslag)

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Peter Spyns

Afdeling Strategie en Coördinatie
Navorser
0495 25 61 90

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  3 februari 2023

  O.a. visienota ‘Naar een versterkte concurrentiekracht van de Europese Industrie’, compensatiesteun ondernemingen voor indirecte emissiekosten, financiering IOC-Unesco projectvoorstel 'Ocean Decade Capacity Development Facility' en voorontwerp van programmanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie 2022-2025.

 • EU-nieuws deze week | 30 januari - 3 februari 2023

  3 februari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.