Bio-economie

Filter items

Onderliggende items

Wat is bio-economie?

De bio-economie start met de productie van hernieuwbare biologische grondstoffen en verwerkt deze grondstoffen en afvalstromen tot waardevolle producten zoals voedsel, diervoeder, biogebaseerde producten en bio-energie.

Concreet horen de volgende sectoren bij de bio-economie: landbouw, bosbouw, visserij, voedingsnijverheid, pulp en papier, textiel, milieutechnologie, energie en industriële sectoren zoals de chemische en biotechnologische sector en tot slot de gebruiker en de consument.

Kort samengevat omhelst de bio-economie alle activiteiten die verbonden zijn aan de productie van biomassa, en de verschillende manieren waarop deze biomassa en haar reststromen gebruikt worden.

Antwoord op grote maatschappelijke uitdagingen

De ontwikkeling van de bio-economie is noodzakelijk omdat oplossingen gevonden moeten worden voor de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals het tegengaan van de klimaatverandering.

De noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en vooral de eindigheid van fossiele brandstoffen heeft van de transitie naar alternatieve en hernieuwbare grondstoffen voor materialen en energie een prioriteit gemaakt.

De bio-economie is een belangrijk hulpmiddel om deze uitdagingen op een duurzame manier aan te pakken, om zo het welzijn van de bevolking in de toekomst te garanderen.

Biogebaseerde economie vs bio-economie

De biogebaseerde economie is het deel van de bio-economie waarin biogebaseerde producten gemaakt worden. Het kan hier  gaan over biogebaseerde activiteiten in de chemie, textielindustrie, farmaceutische industrie, houtverwerkende industrie, bouwsector, etc. De productie van voeding en veevoeder maken deel uit van de bio-economie, maar niet van de biogebaseerde economie. De biogebaseerde economie is dus ingebed in het bredere concept van de bio-economie.

Biomassa kan omgezet worden in allerhande producten. Op basis van de samenstelling van biomassa kunnen de meest geschikte toepassingen en de hoogste economische waarde worden bepaald. Om op een kostenefficiënte manier met een biogebaseerde economie een bijdrage te leveren aan duurzame groei, zou optimale waardecreatie voorop moeten staan.

Een cascade van toepassingen rekening houdend met de SDG’s (Sustainable Development Goals) kan een hogere toegevoegde economische waarde en werkgelegenheid én een hogere bijdrage aan milieu-en klimaatdoelen leveren.

Initiatieven van de Vlaamse overheid

  • Het departement EWI heeft in 2010 tijdens het Belgisch voorzitterschap van de EU een grote bio-economie conferentie georganiseerd.
  • In 2011 werd onder initiatief van EWI samen met het departement Landbouw en Visserij een ambtenarennetwerk over het thema opgericht. De Vlaamse Regering breidde dit initiatief uit tot een interdepartementale werkgroep om een coherent beleid voor de bio-economie in Vlaanderen uit te tekenen. Een van de belangrijkste doelstellingen van de werkgroep is het uitwerken van een Vlaamse overheidsvisie, een bio-economie strategie en een actieplan.
  • De bio-economie wordt mee gerealiseerd door samenwerkingen binnen verschillende bestaande en nieuwe beleidsinitiatieven: Vlaanderen Circulair, speerpuntclusters Catalisti, Flanders' FOOD en de Blauwe Cluster
  • Door een eigen strategie en actieplan te ontwikkelen kan Vlaanderen ook tegemoet komen aan de Europese strategie voor de bio-economie en kan het samenwerkingsverbanden aangaan met de ons omringende regio’s en landen die vaak al de implementatie van hun strategie aanvatten.
  • De Vlaamse visie en strategie voor een Vlaamse bio-economie is gefinaliseerd en goedgekeurd door de Vlaamse regering op 19 juli 2013. Het beleidsdocument "Bio-economie in Vlaanderen" kan hieronder gedownload worden.

Word lid van de LinkedIn-groep Bio-economie in Vlaanderen

De LinkedIngroep “Bio-economie in Vlaanderen – Bioeconomy in Flanders” wil een netwerk creëren van (Vlaamse) onderzoeksinstellingen, bedrijven, middenveldorganisaties en ambtenaren actief en/of geïnteresseerd in de bio-economie.

Via deze groep treedt u in contact met andere actoren in de bio-economie, blijft u op de hoogte van events en interessante artikels en maakt u kennis met boeiende onderzoeksprojecten en innovatieve bedrijven.

Klik hier om u aan te melden als lid van deze groep.

Meer info over bio-economie in Vlaanderen

Banner van Ceebio website

Om de ontwikkeling van de biogebaseerde economie te stimuleren is interdisciplinaire samenwerking noodzakelijk vanuit zeer verschillende onderzoeksgebieden zoals  biotechnologie, bioinformatica, landbouwwetenschappen, (bio-)chemie en ingenieurswetenschappen.

ceebioDB, een initiatief van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, geeft toegang tot publieke gegevens over onderzoekers en bedrijven die actief zijn in de verschillende gebieden van de biogebaseerde economie.

Meer info vindt u alvast op de site van ceebioDB.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Dries Maes

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
0475 85 89 26