Nieuw Europees actieplan voor circulaire economie

Filter items
Nieuws
16 maart 2020

EU Green Deal

Europees Commissaris Sinkevičius tijdens de presentatie van het actieplan.

Op 11 maart 2020 werd een nieuw Actieplan voor een circulaire economie  gepubliceerd: “Voor een schoner en concurrerender Europa.” Dit is een update van het eerste actieplan dat werd gepubliceerd in december 2015 en waarvan de 54 maatregelen zijn of worden uitgevoerd.

Het nieuwe Actieplan bevat 35 wetgevende en niet-wetgevende initiatieven, die allen opgestart worden tussen 2020 en 2023 en heeft drie doelstellingen:

 1. Concurrentievermogen van de Europese industrie versterken
 2. Consumenten machtiger maken
 3. De natuurlijke omgeving beschermen

Het Actieplan is een essentiële bouwsteen van de EU Green Deal, Europa’s nieuwe agenda voor duurzame groei, die streeft naar klimaatneutraliteit, bescherming van natuurlijk kapitaal en versterkte competitiviteit.

Verdubbeling

Vandaag is onze economie sterk lineair. Slechts 12% van materialen en hulpbronnen blijven in de kringloop, met negatieve economische en ecologische consequenties.

Het actieplan streeft naar een verdubbeling van circulair gebruik van materialen in de komende 10 jaar en naar een vermindering van de voetafdruk van de Europese consumptie. Het Plan wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de Europese Industriestrategie, die de Europese industrie op weg moet zetten naar een groene, klimaatneutrale en digitale transformatie.

Commissaris Sinkevičius: “Circulaire economie is het pad richting duurzamer gebruik van grondstoffen, duurzamere productie, duurzamere consumptie en beter afvalbeleid. Het nieuwe Actieplan moet dit alles ‘mainstream’ maken.”

Initiatieven

Het plan bevat een reeks onderling samenhangende initiatieven, om ervoor te zorgen dat circulaire modellen de norm worden.

 • Men wil een sterk en coherent productbeleidskader tot stand brengen waarmee duurzame producten, diensten en bedrijfsmodellen de norm worden en consumptiepatronen zodanig veranderen dat afvalproductie al bij voorbaat wordt vermeden.
 • Geïntegreerde strategische aanpak van waardeketens van belangrijke producten
 • Daarnaast worden maatregelen genomen om afval te verminderen en ervoor te zorgen dat de EU beschikt over een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen van hoge kwaliteit.
 • Het vermogen van de EU om de verantwoordelijkheid voor haar afval op zich te nemen, zal worden versterkt.
 • Het plan schenkt aandacht aan de socio-economische dimensie van de omslag naar een Circulaire Economie
 • Er worden acties voorbereid binnen de sectoren die de meeste grondstoffen gebruiken en waar het potentieel voor circulariteit hoog is zoals electronica/ICT, batterijen en voertuigen, verpakkingen, kunststoffen, textiel, bouw en voeding

Vlaanderen

Dit Europees Actieplan is van groot belang voor Vlaanderen, omdat het via geharmoniseerde wetgevende regels en stimuli de nodige verdere stappen zet en zorgt voor duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Dit moeten zorgen voor een meer gelijk speelveld op de Europese interne markt en zelfs in een mondiale markt, waardoor alle actoren in de waardeketen aan dezelfde ambitieuze regels onderhevig zijn op vlak van het sluiten van kringlopen, dematerialisatie en afvalbeleid en hen tijdig nieuwe kansen voor innovatie worden geboden. Implementatie en handhaving is hier vanzelfsprekend een onmisbaar sluitstuk.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Mieke Houwen

Afdeling Ondernemen en Innoveren
Beleidsmedewerker
02 553 57 94

Meer nieuws

 • Europese Commissie zoekt groene uitweg uit coronacrisis

  25 mei 2020

  Vorige week heeft de Europese Commissie een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie aangenomen om de natuur weer in ons leven te brengen en een "van boer tot bord"-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. De twee strategieën versterken elkaar en brengen de natuur, de boeren, het bedrijfsleven en de consumenten samen om gezamenlijk te werken aan een competitieve, duurzame toekomst.

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  25 mei 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • COVID-19: Openstaande en opkomende oproepen

  COVID-19: Openstaande en opkomende oproepen

  25 mei 2020

  Vanuit verschillende instanties worden oproepen gelanceerd om onderzoek en innovatie te stimuleren en COVID-19 en gerelateerde effecten te bestrijden. De deadlines van bestaande oproepen worden vaak uitgesteld om deelnemers meer tijd te geven om hun voorstellen voor te bereiden. Een overzicht van de verschillende oproepen.

 • Schriftelijke vragen deze week | week 21

  24 mei 2020

  O.a. evaluatieagenda beleidsdomein Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie (EWI), ontwerprichtsnoeren voor staatssteun EU-emissiehandelssysteem en gebiedsafbakening Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.
   

 • Vierde videoconferentie van Directeurs-generaal over Europese O&I-acties rond COVID-19

  22 mei 2020

  Op 14 mei 2020 vond op initiatief van Directeur-Generaal Jean-Eric Paquet, van het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie (DG RTD), de vierde videoconferentie plaats met de Directeurs-generaal van de lidstaten rond O&I-acties inzake COVID-19.