Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

Filter items
Nieuws
2 december 2022

De Vlaamse Regering heeft beslist om rond “Flanders Technology & Innovation” (FTI) een autonome vennootschap op te richten. Bedoeling is om, samen met private partners, te investeren in een platform waar data, know how en innovatieve ideeën worden samengebracht. Het nieuwe bedrijf zal een katalysator worden voor investeringen in technologische oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.

De Vlaamse Regering wil potentiële private investeerders vanaf nu de kans geven om de vennootschap mee op te richten en organiseert daartoe een open call.

De nieuwe onderneming FTI heeft een tweeledig doel:

 • actoren stimuleren om hun eigen “silo” te overstijgen door een veilig platform te bieden waarbinnen relevante informatie tussen actoren kan uitgewisseld worden;
 • technologische en innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen detecteren en partners samenbrengen om die oplossingen te realiseren.

De focus ligt op de volgende 5 concrete domeinen: gezondheid & voeding, energie & klimaat, onderwijs & arbeidsmarkt, data en media & entertainment.

De toetredingscriteria voor de private aandeelhouders zijn (cumulatief):

 1. het engagement om voor een bedrag van minstens 500.000 euro in geld in te brengen in het vermogen van de vennootschap.
 2. een solvabiliteitsratio (d.w.z. de verhouding van het volledige eigen vermogen tot het balanstotaal van de onderneming) ten belope van minstens 20%.
 3. niet onder bepaalde uitsluitingsgronden vallen, onder meer:
  • niet veroordeeld zijn voor opgesomde strafrechtelijk gesanctioneerde feiten of misdrijven;
  • voldaan hebben aan verplichtingen tot betaling van inkomsten-, rechtspersonen- of vennootschapsbelasting en sociale zekerheidsbijdragen;
  • zich niet in staat van faillissement of van vereffening bevinden of vergelijkbare situatie
 4. aantonen dat de kandidaat toegevoegde waarde heeft voor FTI, dat de beoogde aanpak van de kandidaat qua filosofie strookt met het voorwerp en het belang van FTI, en dat de kandidaat de principes van ethisch en duurzaam ondernemen respecteert.

Vlaanderen zal in principe begin 2023 (mede in functie van het resultaat van de open call aan de private markt) een beslissing nemen over haar concrete inbreng in het vermogen van de nieuwe vennootschap.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  3 februari 2023

  O.a. visienota ‘Naar een versterkte concurrentiekracht van de Europese Industrie’, compensatiesteun ondernemingen voor indirecte emissiekosten, financiering IOC-Unesco projectvoorstel 'Ocean Decade Capacity Development Facility' en voorontwerp van programmanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie 2022-2025.

 • EU-nieuws deze week | 30 januari - 3 februari 2023

  3 februari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.