EU-platform

Filter items

Doel

Het Vlaams Platform voor Europese Programma’s, kortweg “EU-Platform”, werd op 16 juli 2010 boven de doopvont gehouden. Het groepeert de ‘quadruple helix’ (overheid, kennisinstellingen, industrie en het maatschappelijk middenveld) in Vlaanderen in één overkoepelend platform

Doel van het EU-platform is het optimaliseren van de Vlaamse deelname aan het Europees beleid op vlak van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) en ondernemen en industrie (kortweg ‘het EWI-beleid’), evenals aan de EWI-gerelateerde Europese stimuleringsprogramma’s en –initiatieven.

Hierbij denken we o.a. aan het Europees Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie waarvan momenteel de achtste editie (Horizon 2020) loopt, het Europese kmo-programma COSME, de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF), in het bijzonder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) (ook in het kader van de Europese territoriale samenwerking) [Interreg]), etc. 

Concreet oefent het EU-platform volgende twee taken uit (zie ook het huishoudelijk reglement onderaan): 

 • de operationele Europese programmawerking waarbij coördinatie tussen de verschillende actoren belangrijk is;
 • en de Vlaamse beleidsontwikkeling ten aanzien van het Europees EWI-beleid om tot standpuntbepalingen en prioriteitsstelling m.b.t. het Europees EWI-beleid te komen. 

De opmaak van een gecoördineerd Vlaams standpunt over het 9e KP dat vanaf 2020 het 8e KP Horizon 2020 zal opvolgen, is het meest recente voorbeeld van een Vlaamse standpuntbepaling dat binnen de schoot van het EU-platform tot stand is gekomen. Een ander hoogtepunt is de gecoördineerde aanpak binnen het EU-platform om een gezamenlijk standpunt inzake de European Innovation Council (EIC) op te stellen. 

Deelnemende organisaties

Het EU-platform is samengesteld uit een stuurgroep en vijf thematische werkgroepen.
De Stuurgroep van het EU-platform zet de algemene strategie van het EU-platform uit en legitimeert de werkzaamheden van het EU-platform. De volgende organisaties zijn momenteel lid:

 • het Departement Economie Wetenschap en Innovatie (EWI), dat het voorzitterschap en de secretariaatsvoering van de Stuurgroep op zich neemt;
 • het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO);
 • het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO);
 • het Departement Buitenlandse Zaken (BuZa);
 • Flanders Investment & Trade (FIT);
 • het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva);
 • de Vlaamse Strategische Onderzoekscentra (SOC’s, met name imec, VIB, VITO en Flanders Make), momenteel vertegenwoordigd door imec;
 • de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), momenteel vertegenwoordigd door de KU Leuven, als vertegenwoordiger van de Vlaamse universiteiten;
 • de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), momenteel vertegenwoordigd door de Hogeschool PXL, als vertegenwoordiger van de Vlaamse hogescholen;
 • de vereniging van Belgische technologiebedrijven (Agoria), als eerste vertegenwoordiger van de industrie;
 • de vereniging van Belgische O&O-bedrijven (BiR&D), momenteel vertegenwoordigd door Janssen Research & Development, als tweede vertegenwoordiger van de industrie;
 • de Verenigde Verenigingen, als vertegenwoordiger van het (maatschappelijk) middenveld in Vlaanderen;
 • de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren & Ondernemen (VARIO), als lid met raadgevende stem;
 • de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), als lid met raadgevende stem.

Vijf thematische werkgroepen

De vijf thematische werkgroepen van het EU-platform volgen vanuit hun eigen invalshoek de Europese EWI-gerelateerde programma’s en initiatieven op. De werkgroepleden wisselen van gedachten over de in te nemen Vlaamse en Belgische standpunten met betrekking tot Europese initiatieven (o.a. de interim-evaluatie Horizon 2020 en het toekomstige negende Kaderprogramma). Verder worden ook nieuwe Vlaamse beleidsinitiatieven rond internationale samenwerking in een vroeg stadium van ontwikkeling afgetoetst met het veld.

De vijf thematische werkgroepen van het EU-platform zijn de volgende:

 1. De werkgroep ter coördinatie en beleidsvoorbereiding i.v.m. communautaire initiatieven voor O&O&I en voor economie, ondernemerschap en concurrentievermogen (WG1) (voorzitter: Peter Spyns, EWI) staat in voor de coördinatie van de (Vlaamse) beleidsvoorbereiding voor en de ondersteuning van de Vlaamse deelname aan de Europese programmawerking. De focus ligt op programma’s en initiatieven die geheel of grotendeels met Europees budget worden gefinancierd, o.a. (en vooral) Horizon 2020 (m.i.v. de aan Horizon 2020 gerelateerde Europese publiek/private samenwerkingen), COSME, ESIF en het Europese Defensie- en Actieplan (EDAP); 
 2. De werkgroep ter coördinatie en beleidsvoorbereiding van intra- en extra-Europese internationale samenwerkingsinitiatieven van EU-lidstaten voor O&O&I en voor economie, ondernemerschap en concurrentievermogen (WG2) (voorzitter: Peter Spyns, EWI)  focust op de allocatie van Vlaams budget in Europese samenwerkingsverbanden buiten het communautair kader. De focus ligt op programma’s en initiatieven die vnl. met financiering vanwege de lidstaten werken (o.a. in het kader van Gezamenlijke Programmering: JPIs, ERA-NETs (Cofund), Art. 185- en Art. 187-initiatieven, etc.). Daarnaast volgt deze werkgroep initiatieven van de Europese Commissie op die financiële of beleidsmatige input van de regio Vlaanderen vereisen (EIT/KICs, FET Flagships, EIPs, ETPs, COST, [RI]S3, EUREKA, etc.) of eerder beleidsmatige thema’s (bv. gender, mobiliteit [EURAXESS], etc.) in het kader van de ERA-roadmap. Tevens coördineert en stroomlijnt deze werkgroep de extra-EU internationale samenwerkingsverbanden in Europees en Vlaams (Belgisch) bilateraal verband (voornamelijk via de Strategic Forum for International S&T Cooperation (SFIC) en de CIS-overleggroep INTER) op basis van onderlinge kennisdeling en uitwisseling van contacten. 
 3. De werkgroep Infrastructuur (WG3) (voorzitter: Michele Oleo, EWI) focust zich op de Vlaamse deelname aan initiatieven in het kader van het ESFRI en andere Europese initiatieven op het vlak van onderzoeksinfrastructuren (o.a. het programmaonderdeel ‘Europese Onderzoeksinfrastructuren’ van Horizon 2020);
 4. De werkgroep Open Science en Innovatie (WG4) (voorzitter: Bart Dumolyn, EWI) volgt de Europese initiatieven op met betrekking tot Open Science en Innovatie, o.a. als prioriteit binnen de ERA-roadmap en als werkdomein van de gelijknamige ERAC Standing Working Group on Open Science and Innovation. De Vlaamse ERA Roadmap-oefeningen en het VRWI-advies worden hierbij als leidraad gebruikt. De stakeholders vergaderen frequent, telkens rond één bepaald thema binnen Open Science /Open Innovation.
 5. De werkgroep Digitalisering (voorzitter Simon Verschaeren, EWI) richt zich op het ondersteunen en versnellen van de digitale transformatie van de Europese economie, industrie en maatschappij. In het bijzonder vormt de werkgroep  de brug tussen Europese beleid, zoals bv. het Digitising European Industry Initiative, de Digital Single Market en het Digital Europe Programme (DEP) met de daaraan gerelateerde comités en anderzijds de relevante Vlaamse actoren en de Vlaamse beleidsplannen rond digitalisering (m.i.v. o.a. artificiële intelligentie, cybersecurity, industrie4.0, high performance computing).

Symposium

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid en het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) in De Schelp van het Vlaams Parlement organiseerden op 17 oktober 2017 een symposium van het Vlaams EU-platform. Meer info vindt u hier terug.

BijlageGrootte
huishoudelijk_reglement_eu-platform.pdf274.33 KB

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.

Contactgegevens

Peter Spyns

Afdeling Strategie en Coördinatie
Navorser
0495 25 61 90

Erwin Dewallef

Afdeling Strategie en Coördinatie
Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)
Adviseur
0472 72 40 48

Stephanie Agten

Afdeling Strategie en Coördinatie
Beleidsmedewerker
0495 91 88 62